• Tartalom
Oldalmenü

40/2020. (XI. 17.) MNB rendelet

a „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2020.11.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium” nemzeti emlékhely tiszteletére – „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. november 18.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján a középkorban a Református Nagytemplom helyén álló Szent András templom – zászlós, bárányos – boltozati zárókövének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG”, lent az „ORANDO ET LABORANDO” felirat, két vízszintes sorban, bal oldalon a „2020” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján a „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium” nemzeti emlékhely épületeinek – a Református Nagytemplom tornyának, a háttérben a Debreceni Református Kollégium épülete részletének – ábrázolása látható. A Debreceni Református Kollégium épületének ábrázolása felett a nemzeti emlékhelyek emblémája látható, az embléma alatti két vízszintes sorban a „NEMZETI” és az „EMLÉKHELY” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM ÉS KOLLÉGIUM”, lent a „DEBRECEN” felirat olvasható, a feliratokat bal oldalon egy pont, jobb oldalon Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 7000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. § Ez a rendelet 2020. november 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 40/2020. (XI. 17.) MNB rendelethez

2. melléklet a 40/2020. (XI. 17.) MNB rendelethez