• Tartalom

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről1

2020.03.27.

A Kormány

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán

1. § A Kormány – a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

2.2

2. §

3. §

3/A. §

4. §

5. §

3.3

6. §

7. §

8. §

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §4

1

A rendeletet a 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2020. szeptember 1. napjával.

2

A 2. alcím (2–5. §) az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 27. napjával.

3

A 3. alcím (6–8. §) az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 27. napjával.

4

A 10. § az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére