• Tartalom

425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2021.01.02.

A Kormány

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

14. § Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK, a 2004/35/EK, a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére