• Tartalom

2020. évi XLIII. törvény

2020. évi XLIII. törvény

a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról1

2021.01.02.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §2

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. §3

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

3. §4

4. §5

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

5. §6

5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

6. §7

7. §8

6. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

7. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

20. §21

8. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

21. §22

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

22. §23

10. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

23. §24

11. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

24. §25

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

25. §26

13. A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

26. §27

14. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

27. §28

15. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

28. §29

16. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény módosítása

29. §30

30. §31

17. A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény módosítása

31. §32

18. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

32. §33

19. Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosítása

33. §34

20. A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

34. §35

21. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

35. §36

22. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

36. §37

23. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

37. §38

24. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

38. §39

39. §40

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

40. §41

26. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

41. §42

27. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

42. §43

28. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

43. §44

29. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

44. §45

30. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

45. §46

31. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

46. §47

32. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. § (1)55

(2)56

(3)57

(4)58

(5)59

55. §60

56. §61

57. §62

58. §63

59. §64

33. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

60. §65

34. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény módosítása

61. §66

62. §67

63. §68

64. §69

65. §70

66. §71

67. §72

68. §73

69. §74

70. §75

71. §76

72. §77

73. §78

35. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény módosítása

74. §79

75. §80

36. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

76. §81

37. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

77. §82

78. §83

79. §84

80. §85

81. §86

82. §87

83. §88

84. §89

85. §90

86. §91

87. §92

88. §93

89. §94

90. §95

91. §96

92. §97

93. §98

94. §99

95. §100

96. §101

97. §102

98. §103

99. §104

100. §105

101. §106

102. §107

103. §108

104. §109

105. §110

106. §111

107. §112

108. §113

109. §114

110. §115

111. §116

112. §117

113. §118

114. §119

115. §120

116. §121

117. § (1)122

(2)123

118. §124

119. §125

120. §126

121. §127

122. §128

123. §129

124. §130

125. §131

126. §132

127. §133

128. §134

129. §135

130. §136

131. §137

a)138

b)139

c)140

d)141

e)142

f)143

g)144

h)145

i)146

j)147

k)148

l)149

m)150

n)151

o)152

132. §153

38. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

133. §154

39. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

134. §155

40. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

135. §156

136. §157

137. §158

138. §159

139. §160

140. §161

141. §162

142. §163

143. §164

144. §165

145. §166

146. §167

147. §168

148. §169

149. §170

150. §171

151. §172

152. §173

153. §174

154. §175

155. §176

156. §177

157. §178

158. §179

159. §180

160. §181

161. §182

162. §183

163. §184

164. §185

165. §186

166. §187

167. §188

168. §189

169. §190

170. §191

171. §192

172. §193

173. §194

174. §195

175. §196

176. §197

177. §198

178. §199

179. §200

180. §201

181. §202

182. §203

183. §204

184. §205

185. §206

186. §207

187. §208

188. §209

189. §210

190. §211

191. §212

192. §213

193. §214

194. §215

195. §216

196. §217

197. §218

198. §219

199. §220

200. §221

201. §222

202. §223

203. §224

204. §225

205. §226

206. §227

207. §228

208. §229

209. §230

210. §231

211. §232

212. §233

213. §234

214. §235

215. §236

216. §237

217. §238

218. §239

219. §240

220. §241

221. §242

222. §243

223. §244

224. §245

225. §246

226. §247

227. §248

228. §249

229. §250

230. §251

231. §252

232. §253

233. §254

234. §255

235. §256

236. §257

237. §258

238. §259

239. §260

240. §261

241. §262

242. §263

243. §264

244. §265

245. §266

246. §267

247. §268

248. §269

249. §270

250. §271

251. §272

252. §273

253. §274

254. §275

255. §276

256. §277

257. §278

258. §279

259. §280

260. §281

261. §282

262. §283

263. §284

264. §285

265. §286

266. §287

267. §288

268. §289

269. §290

270. §291

271. §292

272. §293

273. §294

41. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

274. §295

42. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

275. §296

43. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

276. §297

44. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

277. §298

45. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

278. §299

46. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény módosítása

279. §300

47. Záró rendelkezések

280. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. november 20-án lép hatályba.

(2) E törvény 1–130. §-a, 131. § a)–c), e) és h)–o) pontja, 132–279. §-a, 281–282. §-a és 1. melléklete 2021. január 1-jén lép hatályba.

281. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

282. § (1) Ez a törvény

1. az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározatnak,

2. a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak,

3. a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak,

4. a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i (EU) 2010/64 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

6. a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i (EU) 2014/41 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

7. a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról szóló, 2014. április 3-i (EU) 2014/42 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

8. a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

9. a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

10. a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1673 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

11. a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2020. évi XLIII. törvényhez301

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. május 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. május 29. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 54. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 54. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54. § (3) bekezdése a 2020: LXXIV. törvény 11. §-a alapján nem lép hatályba.

58

Az 54. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 54. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 117. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 117. § (2) bekezdése a 2020: CL. törvény 41. §-a alapján nem lép hatályba.

124

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 131. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 131. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 131. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 131. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 131. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 131. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 131. § f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 131. § g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 131. § h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 131. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 131. § j) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 131. § k) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 131. § l) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 131. § m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 131. § n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 131. § o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 147. § a 2020: LVIII. törvény 397. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

169

A 148. § a 2020: LVIII. törvény 397. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

170

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 152. § a 2020: LVIII. törvény 397. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

174

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 182. § a 2020: LVIII. törvény 397. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

204

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 196. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 210. § a 2020: LVIII. törvény 397. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

232

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 227. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 228. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 229. § a 2020: LVIII. törvény 397. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

251

A 230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

255

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

256

A 235. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

257

A 236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

258

A 237. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

259

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

260

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

261

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

262

A 241. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

263

A 242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

264

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

265

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

266

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

267

A 246. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

268

A 247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

269

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

270

A 249. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

271

A 250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

272

A 251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

273

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

274

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

275

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

276

A 255. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

277

A 256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

278

A 257. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

279

A 258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

280

A 259. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

281

A 260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

282

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

283

A 262. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

284

A 263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

285

A 264. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

286

A 265. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

287

A 266. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

288

A 267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

289

A 268. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

290

A 269. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

291

A 270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

292

A 271. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

293

A 272. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

294

A 273. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

295

A 274. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

296

A 275. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

297

A 276. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

298

A 277. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

299

A 278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

300

A 279. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

301

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére