• Tartalom

43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról

2022.09.01.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről szóló, 2018. május 2-i (EU) 2018/764 Bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vasúti közlekedési hatóság, mint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 4. § (4) bekezdése szerint a nemzeti biztonsági hatóság által az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére benyújtott kérelmek nemzeti részének feldolgozásához és konzultációkhoz kapcsolódóan viselt költségek ellenértékeként 239 euró nemzeti óradíjat számít fel.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § Ez a rendelet az Európai Unió Vasúti Ügynöksége részére fizetendő díjakról és a díjfizetésre vonatkozó feltételekről szóló, 2018. május 2-i (EU) 2018/764 bizottsági rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltak végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 1. § a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 65. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére