• Tartalom

453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet

453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet

egyes járványügyi intézkedésekről

2020.10.11.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendeletet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) időtartama alatt kell alkalmazni.

2. § (1) A lakosság széles körű tájékoztatása érdekében a járványügyi készültség bevezetésére okot adó járvánnyal kapcsolatos valamennyi, az országos tisztifőorvos vagy az egészségügyi államigazgatási szervként kijelölt szerv vezetője által kiadmányozott, az ország egész területén alkalmazandó módszertani útmutatót, eljárásrendet és egyéb közleményt – a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt az egészségügyért felelős miniszter kezdeményezi.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §1

1

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére