• Tartalom

2020. évi XLVI. törvény

2020. évi XLVI. törvény

egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges módosításáról1

2021.01.02.

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

3. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

4. §5

4. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

5. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

9. §10

a)11

b)12

c)13

6. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

10. §14

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, a 9. § a) pontja és a 10. § 2020. július 1-jén lép hatályba.

(3)15 A 8. § és a 9. § b)–c) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. §16

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. június 9. A törvény a 2020: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2020: CXVIII. törvény 110. §-a alapján nem lép hatályba.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § nyitó és záró szövegrésze a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § b) pontja a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. § c) pontja a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. § (3) bekezdése a 2020: CXVIII. törvény 111. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére