• Tartalom
Oldalmenü

48/2020. (XII. 1.) MNB rendelet

a „Magyar Olimpiai Bizottság” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2020.12.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a Magyar Olimpiai Bizottság alapításának 125. évfordulója alkalmából – „Magyar Olimpiai Bizottság” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. december 2.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján négy gyorskorcsolyázó – kettő az előtérben, kettő árnyékként a háttérben – ábrázolása látható, futam közben. Az ábrázolás feletti vízszintes sorban a „2020” verési évszám, az ábrázolás alatti két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG”, bal oldalon a „PHJONGCSHANG 2018” felirat, lent a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján egy XIX. századi dresszt viselő, tengerben úszó versenyző ábrázolása látható, kísérő csónakban ülő két emberrel a háttérben. Az ábrázolás felett, bal oldalon, négy vízszintes sorban – az emlékérme középvonalához igazítva – a „MAGYAR”, az „OLIMPIAI”, a „BIZOTTSÁG” és az „1895” felirat olvasható, jobb oldalon a Magyar Olimpiai Bizottság logója látható. Az emlékérme szélén, lent, félköriratban az „ATHÉN 1896” felirat, bal oldalon, a tenger ábrázolásába illesztve Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. § Ez a rendelet 2020. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 48/2020. (XII. 1.) MNB rendelethez

2. melléklet a 48/2020. (XII. 1.) MNB rendelethez