• Tartalom

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről1

2021.02.08.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül (a továbbiakban: utazási kedvezmény) veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, valamint az az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató, aki a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködik.

2. § (1) Az egészségügyi dolgozó az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt és az egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(2) A koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt, valamint az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény által az 1. melléklet szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(3) Az 1. § szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolása céljából az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túl más igazolás nem kérhető.

(4) Az utazási kedvezmény a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a helyjegyre, valamint a pótjegyre is vonatkozik.

3. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján lép hatályba.

1. melléklet a 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelethez


Igazolás
az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók díjmentes utazásához


I.    Jogosult személy:
–    neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
–    születési helye és ideje:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
–    lakcíme (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely teljes címe):
…………………………………………………………………………………………………………………………..
–    személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának típusa és száma:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

II.    Egészségügyi intézmény vagy időszakosan működő gyógyintézet
–    neve:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
–    székhelye/telephelye:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

III.    Az igazolás kiállításának helye és ideje:
………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.    Az igazolást kiállította1:
………………………………………………………………………………………………………………………………P. H.

1 A IV. pontban foglalt egészségügyi intézmény vezetőjének vagy az általa megbízott személynek az aláírása, valamint az egészségügyi intézmény bélyegzője.
A jogosult díjmentes utazási jogosultsága a belföldi, helyközi vasúti és autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások vonatkozásában kiterjed a helyjegyre, valamint a pótjegyre, így a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott kiegészítő jegyre, valamint a vasúti közlekedésben rendszeresített gyorsvonati pótjegyre, ezáltal mentesít ezek megváltásának kötelezettsége alól.
A jogosult jelen igazolást köteles magánál hordani és a díjmentes utazás igénybevételéhez a közlekedési szolgáltatók munkatársainak kérésük esetén felmutatni.
1

A rendelet hatályát az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. § e) pontja a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. A rendeltet az 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 4. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére