• Tartalom

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

2022.07.01.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7. és 8. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott eljárások (ideértve a Ktv. 3/A. §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a koncessziós szerződés (koncesszió) megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével – látja el.

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § (1) E rendeletet nem kell alkalmazni a már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött koncessziós szerződések tekintetében.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult ajánlattételi eljárásokra, koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(3)5 E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 1.) megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját nem kell alkalmazni a Mód. rendelet 1. hatálybalépésekor6 már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött koncessziós szerződések tekintetében.

(4)7 E rendeletnek a Mód. rendelet 1.-gyel megállapított 1. melléklet 2. pontját és 2. melléklet 2. pontját a Mód. rendelet 1. hatálybalépését8 követően indult koncessziós pályázati eljárásokra kell alkalmazni.

(5)9 E rendeletnek az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 2.) megállapított 1–4. §-át és 1. mellékletét az e rendelkezések hatálybalépésekor10 folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós pályázati és ajánlattételi eljárásokra, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokra is alkalmazni kell.

(6)11 A Mód. rendelet 2. hatálybalépésekor12 folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós eljárások és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások vonatkozásában a Magyar Állam képviseletében az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napjáig eljárt általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszterelnök kabinetfőnöke) általános jogutódjának a Nemzeti Koncessziós Irodát kell tekinteni.

(7)13 A miniszterelnök kabinetfőnöke a Mód. rendelet 2. hatálybalépése14 napján folyamatban levő, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások iratanyagát a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül adja át a Nemzeti Koncessziós Iroda részére.

(8)15 A Nemzeti Koncessziós Iroda a Mód. rendelet 2. hatálybalépése16 napján folyamatban levő, Ktv. szerinti koncessziós eljárások és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárások esetén a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról – így különösen a Mód. rendelet 2. hatálybalépéséről és a folyamatban levő eljárásokban a beadványok benyújtásának rendjéről – a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 2. hatálybalépése napját követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(9)17 A Mód. rendelet 2. hatálybalépése18 napján folyamatban levő, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokban az e rendelet alapján a miniszterelnök kabinetfőnökéhez benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 2. hatálybalépésekor a Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani.

(10)19 E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 3.) megállapított 1. §-a és 1. melléklete hatálybalépésekor20 folyamatban levő eljárások (a továbbiakban: Koncessziós eljárás) vonatkozásában a Magyar Állam képviseletében az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napjáig eljárt Nemzeti Koncessziós Iroda általános jogutódjának a minisztert kell tekinteni.

(11)21 A Nemzeti Koncessziós Iroda a Koncessziós eljárás iratanyagát a Mód. rendelet 3. hatálybalépése napját követő 2 munkanapon belül adja át a miniszter részére.

(12)22 A miniszter a Koncessziós eljárásban a Magyar Állam törvényes képviselője személyében beállt változásról – így különösen a Mód. rendelet 3. hatálybalépéséről és a beadványok benyújtásának rendjéről – a folyamatban levő eljárásokban pályázatot, ajánlatot, egyéb beadványt már benyújtott személyeket a Mód. rendelet 3. hatálybalépése23 napját követő 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(13)24 A Mód. rendelet 3. hatálybalépése25 napján folyamatban levő Koncessziós eljárásban az e rendelet alapján a Nemzeti Koncessziós Irodához benyújtott beadványokat a Mód. rendelet 3. hatálybalépésekor a Magyar Állam törvényes képviseletében beálló általános jogutódlásra tekintettel nem kell ismételten benyújtani.

(14)26 E rendeletnek az egyes koncessziós tárgyú Korm. rendeletek módosításáról szóló 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 4.) megállapított 1. melléklet 4. és 5. pontját a Mód. rendelet 4. hatálybalépésekor27 már előkészítés alatt álló vagy egyébként folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások (koncessziós beszerzési eljárások) tekintetében is alkalmazni kell.

7. §28

8. §29

1. melléket a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszter – a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével – látja el a Ktv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat30

1. A szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység.

2.31 Menetrend szerinti helyközi közúti személyszállítás.

3.32 Az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerének működtetése.

4.33 A hulladékról szóló törvény szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladat,

5.34 Az országos közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése.

2. melléket a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez35

1

Az 1. § a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 205. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. §-t a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. §-t a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § (3) bekezdését az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A hatálybalépés időpontja 2020. december 18.

7

A 6. § (4) bekezdését az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A hatálybalépés időpontja 2020. december 18.

9

A 6. § (5) bekezdését a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

11

A 6. § (6) bekezdését a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

12

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

13

A 6. § (7) bekezdését a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

15

A 6. § (8) bekezdését a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

17

A 6. § (9) bekezdését a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

18

A hatálybalépés időpontja 2021. január 1.

19

A 6. § (10) bekezdését a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A hatálybalépés időpontja 2021. február 24.

21

A 6. § (11) bekezdését a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 6. § (12) bekezdését a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A hatálybalépés időpontja 2021. február 24.

24

A 6. § (13) bekezdését a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A hatálybalépés időpontja 2021. február 24.

26

A 6. § (14) bekezdését a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2021. május 27.

28

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 1. melléklet 2. pontját az 594/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § a) pontja iktatta be.

32

Az 1. melléklet 3. pontját a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet 4. pontját a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 5. pontját a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

35

A 2. mellékletet a 728/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére