• Tartalom
Oldalmenü

506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról

2020.11.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) Az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

2. § (1) Az OKFŐ-t az országos kórház-főigazgató vezeti.

(2) Az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(3) Az országos kórház-főigazgató felett a (2) bekezdésben nem szereplő munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) Az országos kórház-főigazgatót az országos kórházfőigazgató-helyettes helyettesíti.

(5) Az országos kórházfőigazgató-helyettest az országos kórház-főigazgató javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

(6) A (4) és (5) bekezdés alapján egyidejűleg több országos kórházfőigazgató-helyettes is kinevezhető, azzal, hogy az országos kórházfőigazgató-helyettesek – az országos kórház-főigazgató eltérő rendelkezése hiányában – az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatkörükben helyettesítik az országos kórház-főigazgatót.

(7) Az országos kórházfőigazgató-helyettes felett az (5) bekezdésben nem szereplő munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató gyakorolja.

3. § Az OKFŐ feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.