• Tartalom

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről1

2021.12.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 19. §-át a (2)–(14) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: érintett) jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át az Eszjtv. szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

(2a)2 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá a szociális intézményként működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott személy (2) bekezdés szerinti jogviszonya azzal, hogy az érintett foglalkoztatott vonatkozásában nem alkalmazható az Eszjtv. 1. § (4) bekezdése.

(3)3

(4)4

(5)5

(6)6

(7)7

(8)8

(9)9

(10)10

(11)11

(12)12

(13)13

(14) A (2) bekezdésben meghatározott időponttól nem alkalmazható az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 13/B. §-a és 14–14/C. §-a azon egészségügyi dolgozó vonatkozásában, akinek az illetménye az Eszjtv. 1. melléklete alapján kerül megállapításra.

2. §14

3. §15

4. §16

4/A. §17

5. §18

5/A. §19

6. §20

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §21

1

A rendelet a 8. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 22. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 22. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 21. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. § (2a) bekezdését a 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be, szövege a 649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (4) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (5) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (6) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (7) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (8) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § (9) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. § (10) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. § (11) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. § (12) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 1. § (13) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 2. §-t a 308/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 3. §-t a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 4. §-t a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

18

Az 5. §-t a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 6. §-t a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 7. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 8. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 22. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére