• Tartalom

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a krízisbiztosítási hozzájárulás mértékének megállapításáról

2020.12.11.

A Kormány
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1a) bekezdésében,
a 3. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 19/C. § (3) bekezdése alapján fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

3. §1

1. melléklet az 542/2020. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A krízisbiztosítási hozzájárulás évenkénti mértéke

 

A

B

C

D

1.

Mezőgazdasági tevékenység

Mezőgazdasági termék

Egységdíj

Mértékegység

2.

Szántóföldi növénytermesztés

 

 

 

2.1.

 

Szántóföldi növény
(kivéve: fehérjetakarmány)

3 500

forint/hektár

2.2.

 

Szemes fehérjetakarmány

2 000

forint/hektár

2.3.

 

Szálas fehérjetakarmány

1 000

forint/hektár

3.

Ültetvényes gazdálkodás

 

9 000

forint/hektár

4.

Kertészet

 

 

 

4.1.

 

Fóliás és üvegházi növény

40 000

forint/hektár

4.2.

 

Fűtött fóliás és üvegházi növény

200 000

forint/hektár

4.3.

 

Gomba

9 000

forint/100 m2

4.4.

 

Egyéb kertészeti növény
(ideértve: burgonya)

9 000

forint/hektár

5.

Gyepgazdálkodás

 

500

forint/hektár

6.

Szarvasmarhatartás

 

 

 

6.1.

 

Üsző (2 éves korig)

800

forint/átlagállat

6.2.

 

Hízóüsző (2 év felett)

800

forint/átlagállat

6.3.

 

Tejelő tehén

2 000

forint/átlagállat

6.4.

 

Húshasznú (és egyéb nem fejt) tehén

300

forint/átlagállat

6.5.

 

Hízóbika

800

forint/átlagállat

6.6.

 

Tenyészbika

800

forint/átlagállat

7.

Sertéstartás

 

 

 

7.1.

 

Hízósertés

300

forint/átlagállat

7.2.

 

Tenyészkoca-süldő

300

forint/átlagállat

7.3.

 

Anyakoca

500

forint/átlagállat

7.4.

 

Tenyészkan-süldő

300

forint/átlagállat

7.5.

 

Tenyészkan

300

forint/átlagállat

8.

Juhtartás

 

 

 

8.1.

 

Bárány (6 hónapos korig)*

100

forint/átlagállat

8.2.

 

Növendék juh*

100

forint/átlagállat

8.3.

 

Anyajuh

100

forint/átlagállat

8.4.

 

Tenyészkos*

100

forint/átlagállat

8.5.

 

Egyéb juh*

100

forint/átlagállat

9.

Kecsketartás

 

 

 

9.1.

 

Anyakecske

100

forint/átlagállat

9.2.

 

Egyéb kecske*

100

forint/átlagállat

10.

Baromfitartás

 

 

 

10.1.

 

Növendék jérce (csirke)

15

forint/átlagállat

10.2.

 

Hízócsirke

5

forint/átlagállat

10.3.

 

Tenyészcsirke (nem étkezési tojástermelésre tartott és hímivarú egyed)

15

forint/átlagállat

10.4.

 

Tojótyúk

15

forint/átlagállat

10.5.

 

Növendék jérce (kacsa)

15

forint/átlagállat

10.6.

 

Hízókacsa

15

forint/átlagállat

10.7.

 

Tenyészkacsa

15

forint/átlagállat

10.8.

 

Növendék jérce (pulyka)

15

forint/átlagállat

10.9.

 

Hízópulyka

15

forint/átlagállat

10.10.

 

Tenyészpulyka

15

forint/átlagállat

10.11.

 

Növendékjérce (liba)

15

forint/átlagállat

10.12.

 

Hízóliba

15

forint/átlagállat

10.13.

 

Tenyészliba

15

forint/átlagállat

11.

Nyúltartás

 

 

 

11.1.

 

Anyanyúl

200

forint/átlagállat

11.2.

 

Egyéb nyúl*

200

forint/átlagállat

12.

Méhészet

 

100

forint/méhcsalád

* Csak akkor kell figyelembe venni, ha az adott üzemben nincs nőivarú tenyészállat.
1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére