• Tartalom

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges módosításáról1

2023.01.02.

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím és a 3–6. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)–f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. § kivételével a 14. alcím és a 9. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 59. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 15. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím és a 10. melléklet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 20. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a), c)–f), h) pontjában, (2) bekezdés c) és e) pontjában, (3) bekezdés a)–g), k), m) és n) pontjában, (4) bekezdés a) és b) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím és a 11. melléklet tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím és a 12. melléklet tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 23. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/C. §-ában és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. alcím és a 13. és 14. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 26. alcím és a 15. melléklet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. alcím és a 16. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 30. alcím és a 17. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. §10

10. §11

4.12

11. §

12. §

5. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

13. §13

14. § (1)14

(2)15

(3)16

15. §17

16. §18

6.19

17. §

18. §

7.20

19. §

8. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

20. §21

21. §22

9.23

22. §

10. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. §24

11. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

27. §28

28. § (1)29

(2)30

29. §31

30. §32

31. §33

32. §34

33. §35

34. §36

35. §37

36. §38

37. §39

38. §40

39. §41

40. § (1)42

(2)43

41. §44

42. §45

43. §46

44. § (1)47

(2)48

45. §49

46. §50

13. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. §51

48. §52

49. §53

50. §54

51. §55

52. §56

53. § (1)57

(2)58

(3)59

(4)60

54. §61

55. §62

a)63

b)64

c)65

d)66

14. A halottvizsgálatról és a halottakról kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

56. §67

57. §68

58. §69

59. §70

60. §71

61. § A Hvkr.

a)72

b)73

c)74

lép.

15. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

62. §75

63. §76

64. §77

16. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

65. §78

66. §79

67. §80

68. §81

69. § (1)82

(2)83

70. §84

71. §85

72. §86

73. §87

74. §88

75. §89

76. §90

77. §91

78. §92

79. §93

80. §94

81. §95

82. §96

83. §97

17. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

84. §98

18. A Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

85. §99

19.100

86. §

20. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

87. §101

88. §102

89. §103 «

90. §104

91. §105

92. §106

93. §107

94. §108

95. §109

96. §110

97. §111

98. §112

99. §113

100. §114

101. §115

102. §116

103. §117

104. §118

105. §119

21. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

106. §120

107. §121

108. §122

22.123

109. §

110. §

111. §

112. §

23.124

113. §

24.125

114. §

115. §

25. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

116. §126

117. §127

118. § (1)128

(2)129

119. §130

26. A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

120. §131

27. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

121. §132

28.133

122. §

29. A nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

123. §134

30.135

124. §

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

125. §136

32. A mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve közötti együttműködés rendjéről szóló 217/2020. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról

126. §137

33. Záró rendelkezések

127. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(10) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. december 12-én lép hatályba.

(2) A 15. alcím és a 32. alcím 2020. december 21-én lép hatályba.

(3) Az 55. § a) és b) pontja, a 17. alcím, a 118. § (2) bekezdése és a 14. melléklet, valamint a 31. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 14. § (2) bekezdése, a 45. § 32. pontja és a 46. § g) pontja 2021. március 1-jén lép hatályba.

(7) A 68. §, a 69. § (2) bekezdése, a 70. §, a 75. §, a 76. §, a 80. §, a 81. § és a 10. melléklet, a 82. § c) pontja, valamint a 83. § a), c), d), e), f), h) és i) pontja 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

(8) A 102. §, a 104. § és a 105. § c)–e) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 24. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 101. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

128. § (1) E rendelet 2. alcíme az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 100. §-a az egységes digitális kapu szolgáltatásaira vonatkozó felhasználói statisztikáknak és visszajelzéseknek az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő gyűjtéséről és megosztásáról szóló, 2020. július 29-i (EU) 2020/1121 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet 15. és 32. alcíme az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) E rendelet 11. alcíme és a 3–6. melléklet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E rendelet 17. alcíme, 25. alcíme, valamint 91. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6) A 17. alcím, a 25. alcím, valamint a 91. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez138

2. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez139

3. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez140

4. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez141

5. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez142

6. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez143

7. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez144

8. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez145

9. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez146

10. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez147

11. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez148

12. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez149

13. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez150

14. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez151

15. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez152

16. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez153

17. melléklet az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelethez154

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. alcím (1. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 4. alcím (11–12. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 6. alcím (17–18. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 7. alcím (19. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 9. alcím (22. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 28. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 44. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 53. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 53. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 53. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 55. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 55. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 55. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 55. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 61. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 61. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 69. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 69. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 19. alcím (86. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 102. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 22. alcím (109–112. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 23. alcím (113. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 24. alcím (114–115. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 118. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 118. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 28. alcím (122. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 30. alcím (124. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére