• Tartalom
Oldalmenü

58/2020. (XI. 24.) AM rendelet

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról1

2020.11.28.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 58/2020. (XI. 24.) AM rendelethez4

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.