• Tartalom

585/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet

egyes, a honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott rezidensek közalkalmazotti jogviszonya átalakulásának veszélyhelyzeti szabályairól1

2021.12.01.

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5 A rezidens honvédelmi alkalmazotti jogviszonya keretében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés időtartama alatt a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 3. § (2) bekezdése szerinti többletkötelezettséget nem vállalhat. A rezidens részére a Haj. tv.-től eltérően a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése során próbaidő nem köthető ki.

(5)6

(6)7

(7)8

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §9

1

A rendelet a 3. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 37. pontja alapján a 2021. február 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 36. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 34. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (6) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (7) bekezdését a 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 13. § 15. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 37. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére