• Tartalom

2020. évi VI. törvény

közérdekű cél megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról1

2020.03.25.

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

4. §5

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. § Az 1. § és a 2. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. március 16. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére