• Tartalom
Oldalmenü

65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról

2020.12.14.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 2. § 1. pontjára, valamint a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet előírásaira – a következő utasítást adom ki:
I. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA
1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre (a továbbiakban: bv. intézet) és az érintett személyi állományra terjed ki.
II. A LETARTÓZTATOTTAK ELHELYEZÉSE
2. A letartóztatottak esetében érvényes speciális elhelyezési szabályok alkalmazása során, a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltakra tekintettel, illetékességtől eltérő elhelyezésre kizárólag a rendelkezési jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulása vagy ilyen irányú rendelkezése alapján kerülhet sor.
3. A fiatalkorúak letartóztatása a következők szerint hajtható végre:
a) Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet illetékességi körébe;
b) Pécsett a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet illetékességi körébe;
c) Szirmabesenyőn a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet illetékességi körébe;
d) a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében (Tököl) a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet illetékességi körébe
tartozó fiatalkorú letartóztatottak helyezhetők el.
4. Amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója úgy rendelkezik, vagy az büntetés-végrehajtási okból szükséges, és a rendelkezési jogkör gyakorlójának hozzájárulása rendelkezésre áll, a letartóztatottak közül
a) a Dunakeszi, a Gödöllői, az Esztergomi és a Váci Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartott felnőtt korú férfiak a Váci Fegyház és Börtönben;
b) a Ceglédi, a Dabasi, a Monori és a Nagykátai Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
c) a Nagykőrösi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
d) a Bajai Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
e) a Kalocsai Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Kalocsai Fegyház és Börtönben;
f) a Dunaújvárosi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben;
g) a Soproni Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartott felnőtt korú férfiak a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben;
h) a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartott felnőtt korú férfiak a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben;
i) a Mezőkövesdi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
j) a Tatabányai és a Tatai Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak (bírói szakban), valamint a Komáromi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
k) a Tatabányai és a Tatai Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak (nyomozati szakban) a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában (Székesfehérvár);
l) a Ráckevei és a Szigetszentmiklósi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartott felnőtt korú férfiak a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben;
m) a Bicskei és a Sárbogárdi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben;
n) az Érdi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában (Székesfehérvár);
o) a Kiskunhalasi Járásbíróság rendelkezése alapján fogvatartottak a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben
helyezhetők el.
5. A letartóztatott katonát a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben kell elhelyezni, ha a bíróság a letartóztatást katonai fogdában rendeli végrehajtani.
III. A SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK ELHELYEZÉSE
6. A szabadságvesztésre ítélteket a Rendeletben meghatározottak szerint kell elhelyezni, az e fejezetben foglalt sajátosságok figyelembevételével. A kijelöléskor figyelemmel kell lenni
a) az elítélt vagy a vele a szabadságvesztés végrehajtása alatt kapcsolatot tartó személyek állandó lakóhelyére;
b) az egyéni kockázatértékelési összefoglaló jelentésben meghatározott szükségletekre;
c) az elítélt kriminalitására;
d) az egyes bv. intézetek telítettségére;
e) a munkáltatási, képzési, oktatási és egyéb foglalkoztatási lehetőségekre.
7. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 100. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározottaknak megfelelő, fegyház végrehajtási fokozatú, felnőtt korú, szabadságvesztés büntetésre ítélt férfiak, a fogva tartó bv. intézet parancsnokának előterjesztésére, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének engedélye alapján, illetve börtön és fogház végrehajtási fokozatú, felnőtt korú, szabadságvesztésre ítélt férfiak egyaránt elhelyezhetők az alábbi bv. intézetekben:
a) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
c) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
d) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
8. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt férfiakat az alábbi bv. intézetekben kell elhelyezni:
a) Budapesti Fegyház és Börtön;
b) Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön;
c) Szegedi Fegyház és Börtön;
d) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
9. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt nőket az alábbi bv. intézetekben kell elhelyezni:
a) Kalocsai Fegyház és Börtön;
b) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
10. A fiatalkorúak regionális bv. intézeteiben a fiatalkorú, börtön és fogház végrehajtási fokozatú férfi elítéltek elhelyezésére az alábbi rendelkezések az irányadók:
a) a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében (Pécs) elsősorban a Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei lakóhellyel rendelkező;
b) a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében (Kecskemét) elsősorban a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megyei lakóhellyel rendelkező;
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézetében (Szirmabesenyő) elsősorban a Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Heves megyei lakóhellyel rendelkező;
d) a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében (Tököl) elsősorban a Pest, Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyei, illetve budapesti lakóhellyel rendelkező
elítélteket kell elhelyezni.
11. A megyei (fővárosi) bv. intézetekben lehet elhelyezni
a) a bv. intézet intézetfenntartási munkáira börtön és fogház fokozatú elítélt férfiakat;
b) a bv. intézet szakképzettséget igénylő intézetfenntartási és intézetfelújítási munkáira fegyház, börtön és fogház fokozatú, szakképzett férfiakat;
c) végrehajtási fokozattól függetlenül azon elítélteket, akiknek befogadásától vagy az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés utolsó napja, illetve a feltételes szabadságra bocsátás napja hat hónapon belül esedékes.
12. A megváltozott munkaképességű elítélteket a végrehajtási fokozatnak megfelelően, az e fejezetben meghatározottak szerinti bv. intézetekben kell elhelyezni, kivéve a 44. pontban megjelölteket.
IV. A LETARTÓZTATOTTAKRA ÉS A SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
13. A bv. intézetek biztosítják az ott elhelyezett fogvatartott büntető ügyekben ügyészségre, bíróságra, egyéb bírósági ügyekben vagy közjegyzői eljárásban illetékes szervhez, valamint egyéb orvosszakértői és nyugdíjfolyósító intézetbe történő előállítását.
14. A fogvatartott súlyos beteg közeli hozzátartozója meglátogatása, a közeli hozzátartozó temetésén való részvétel, valamint a kegyelet lerovása miatt történő előállítását az előállítás helye szerinti megyei (fővárosi) bv. intézet végzi. Abban az esetben, ha ebbe a bv. intézetbe történő átszállítás körszállítás keretében nem lehetséges, az előállítást a fogva tartó bv. intézet célszállítás útján hajtja végre.
15. A Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak Ráckevei Járásbíróságra történő előállítását a fogvatartó bv. intézet hajtja végre.
16. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektumában elhelyezett fogvatartottak Érdi Járásbíróságra történő előállítását a fogvatartó bv. intézet hajtja végre.
17. Tatabánya, Tata területén a fogvatartottakat a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet állítja elő, azok kivételével, akik a 4. pont j) alpontja szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kerültek elhelyezésre.
18. A letartóztatottat a nem jogerős ítéletet hozó bíróság engedélyével, a BVOP Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztálya (a továbbiakban: KSZNYFO) által kijelölt, az ítéletben meghatározott végrehajtási fokozatnak megfelelő bv. intézetben kell elhelyezni.
19. A szerzett immunhiányos tünetcsoport vírusával (HIV) fertőzött fogvatartottakat – ilyen irányú kérelem előterjesztése esetén, amennyiben arra a biztonsági kockázatba sorolás lehetőséget biztosít – fokozattól függetlenül az arra kijelölt bv. intézetben kell elhelyezni.
V. AZ ÁTMENETI ÉS GYÓGYÍTÓ-TERÁPIÁS RÉSZLEGRE HELYEZETT ELÍTÉLTEK ELHELYEZÉSE
20. Az átmeneti részlegre helyezett elítélteket fő szabály szerint a behelyező bv. intézetben kell elhelyezni. Ha az átmeneti részleg működési feltételei nem állnak fenn, akkor az elítéltet a behelyező bv. intézet kezdeményezésére olyan bv. intézetbe kell átszállítani, ahol működik átmeneti részleg. Átmenti részleg a következő bv. intézetekben működik:
a) Budapesti Fegyház és Börtön;
b) Kalocsai Fegyház és Börtön;
c) Márianosztrai Fegyház és Börtön;
d) Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön;
e) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön;
f) Szegedi Fegyház és Börtön;
g) Váci Fegyház és Börtön;
h) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
21. Gyógyító-terápiás részleg a következő bv. intézetekben működik:
a) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) Balassagyarmati Fegyház és Börtön;
c) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő);
d) Budapesti Fegyház és Börtön;
e) Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet;
f) Kalocsai Fegyház és Börtön;
g) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
h) Márianosztrai Fegyház és Börtön;
i) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
j) Sopronkőhidai Fegyház és Börtön;
k) Szegedi Fegyház és Börtön;
l) Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
m) Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
n) Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl);
o) Váci Fegyház és Börtön.
22. A gyógyító-terápiás részlegre helyezett fogház fokozatú nőket a részlegen tartásuk idejére a Kalocsai Fegyház és Börtönben kell elhelyezni.
23. Amennyiben az adott bv. intézetben nem működik a fogvatartott megfelelő kezelését biztosító speciális részleg (gyógyító-terápiás-, pszichoszociális-, drogprevenciós-, átmeneti részleg), úgy a fogvatartottat tájékoztatni kell arról, hogy kérelmeznie kell átszállítását a kívánt részlegbe történő behelyezés érdekében, továbbá hogy a kérelem elbírálása nem a fogvatartotti preferenciák mentén, hanem a rendelkezésre álló szabad férőhely-kapacitás függvényében történik. A fogvatartott adott részlegbe helyezésére irányuló kérelme a KSZNYFO által meghatározott bv. intézetben kerül elbírálásra. A fogvatartott átszállítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a célintézet az érintett behelyezését engedélyezi.
VI. A VALLÁSI RÉSZLEGRE HELYEZETT ELÍTÉLTEK ELHELYEZÉSE
24. A Bv. tv. 109/A. §-a alapján a vallási részlegre helyezett férfiakat a Váci Fegyház és Börtönben, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Budapesti Fegyház és Börtönben kell elhelyezni.
25. A vallási részlegre helyezett nőket a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben kell elhelyezni.
VII. A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉSRE, KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁSRA VAGY MEGELŐZŐ-FELVILÁGOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT FOGVATARTOTTAK ELHELYEZÉSE
26. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM–SZMM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében, valamint a fogvatartottak számára kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról szóló 4/2009. (III. 20.) IRM utasításban foglaltak alapján a fogvatartottak részére kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, valamint kábítószer-használatot kezelő más ellátás biztosítására a felsorolt bv. intézetek az alábbiak szerint kötelezettek:
a) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, valamint a kábítószer-használatot kezelő más ellátásra beutalt, felnőtt férfi fogvatartottak elhelyezésére a Budapesti Fegyház és Börtön;
b) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, valamint a kábítószer-használatot kezelő más ellátásra beutalt, felnőtt korú női fogvatartottak kezelésére a Kalocsai Fegyház és Börtön, valamint a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
c) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, valamint a kábítószer-használatot kezelő más ellátásra beutalt, fiatalkorú férfi fogvatartottak kezelésére a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézet (Tököl);
d) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, valamint a kábítószer-használatot kezelő más ellátásra beutalt, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén az erre kijelölt részlegen (a továbbiakban: anya-gyermek részleg) gyermekkel együtt elhelyezett anyák kezelésére a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
e) kábítószer-függőséget gyógyító kezelésre, valamint a kábítószer-használatot kezelő más ellátásra beutalt fiatalkorú női és fiatalkorú férfi fogvatartottak kezelésére a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet telephelyeként működő Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét);
f) a letartóztatásban lévő nők, továbbá az ott elhelyezett letartóztatásban lévő férfi fogvatartottak kábítószer-használatot kezelő más ellátására a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet.
27. A fogvatartottak számára a kábítószer-használatot megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítására a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által meghatározott területi ellátási kötelezettséggel működő szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodással rendelkező valamennyi bv. intézet köteles.
VIII. ENYHÉBB VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁNAK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELÍTÉLTEK ELHELYEZÉSE
28. Figyelembe véve az elítéltnek, valamint kapcsolattartójának lakóhelyét, az enyhébb végrehajtási szabályok hatálya alá tartozó elítéltet a végrehajtási fokozatának megfelelő bv. intézetben kell elhelyezni. Kivételes esetben a lakóhelyéhez legközelebbi megyei (fővárosi) bv. intézetben is elhelyezhető az elítélt.
IX. ANYA ÉS GYERMEKE EGYÜTTES ELHELYEZÉSE
29. Az anya és a gyermek együttes elhelyezését az anya-gyermek részlegen kell biztosítani. Az anya-gyermek részlegen az anyákon kívül más fogvatartott nem helyezhető el.
X. A BIZTONSÁGRA FOKOZOTT VESZÉLYT JELENTŐ FOGVATARTOTTAK ELHELYEZÉSE
30. A biztonságra fokozottan veszélyt jelentő fogvatartottakat biztonsági részlegen kell elhelyezni. A fogvatartottak elhelyezésének és őrzésének szabályait külön utasítás határozza meg. Biztonsági részleg működtetésére a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön kerül kijelölésre.
XI. AZ ELSŐ ALKALOMMAL VÉGREHAJTANDÓ SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK RÉSZLEGE
31. Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek számára kialakított specializált részlegre helyezett elítélteket fő szabály szerint a behelyező bv. intézetben kell elhelyezni. Ha az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegének működési feltételei nem állnak fenn, akkor az elítéltet kérelmére a befogadó képesség figyelembevételével, olyan bv. intézetbe kell átszállítani, ahol működik első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege. Első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlege a következő bv. intézetekben működik férfi elítéltek esetében:
a) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
c) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektuma;
d) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
e) Szegedi Fegyház és Börtön;
f) Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
g) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
32. Az első alkalommal végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek részlegébe helyezett nőket a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben kell elhelyezni.
XII. KATONAI FOGDA
33. Az erre a célra elkülönített részen kell elhelyezni a katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elítélteket, melynek végrehajtására az alábbi bv. intézetek kerülhetnek kijelölésre:
a) Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.
34. A katonák elzárását, szabálysértési elzárását, ha azt bv. intézetben kell végrehajtani, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elkülönített részlegén kell végrehajtani.
XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
35. Az elítélt elhelyezésére – munkaerőigény és a rendelkezésre álló férőhelyek figyelembevételével – a végrehajtási fokozatának és a jelen utasításban foglalt egyéb szempontoknak megfelelő, lehetőleg a lakóhelyéhez legközelebbi bv. intézetet kell kijelölni. A nem magyar állampolgárságú elítélt elhelyezésénél lehetőség szerint figyelembe kell venni kapcsolattartásának elősegítését.
36. A kizárólag férfiak elhelyezésére kijelölt bv. intézetekben elítélt nők nem helyezhetők el.
37. Nem helyezhető át a 7. pont szerinti bv. intézetekbe olyan fegyház fokozatú elítélt, akinek a szabadságvesztés büntetésből a várható szabadulásig (feltételes szabadságra bocsátás esedékességéig) két évnél hosszabb időtartam van hátra.
38. Nem helyezhetők el a fogolyszökés, fogolyzendülés, terrorcselekmény bűntette miatt kiszabott szabadságvesztést töltő elítéltek az alábbi bv. intézetekben:
a) Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
b) Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet I. (Baracska) és III. (Martonvásár) objektuma;
c) Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet;
d) Szegedi Fegyház és Börtön III. (Nagyfa) objektuma.
39. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, valamint a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett börtön, illetve fegyház fokozatú elítéltet, amennyiben veszélyt jelent a bv. intézet biztonságára, a jelen utasításban meghatározott, zártabb jellegű bv. intézetbe kell áthelyezni. Az átszállítást az intézetparancsnok kezdeményezése alapján a KSZNYFO vezetője engedélyezi.
40. Az állandó orvosi felügyeletet, illetve tartós ápolást igénylő elítélt férfiakat a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ Algyő-Nagyfai telephelyén, a krónikus utókezelő részlegén lehet elhelyezni. Az elítélt átszállítása a BVOP Egészségügyi Főosztály szakorvosi véleményével alátámasztott javaslata és előjegyzése alapján, a KSZNYFO vezetőjének engedélyével lehetséges.
41. A megyei (fővárosi) bv. intézetekben foglalkoztatás céljából a 11. pont a) és b) alpontjában meghatározott elítéltet – ha a várható szabadulásig (feltételes szabadságra bocsátás esedékességéig) kettő évnél nem hosszabb időtartam van hátra – a bv. intézet parancsnoka saját hatáskörben visszatarthatja. A visszatartás tényéről a KSZNYFO vezetőjét írásban értesíteni kell. A parancsnoki hatáskörben visszatartott elítélt elhelyezése büntetés-végrehajtási érdekből, központi intézkedés alapján megváltoztatható.
42. Az elítélt végrehajtási fokozatától, valamint a jelen utasításban meghatározott bv. intézettől eltérő helyen (fontos büntetés-végrehajtási érdekből), az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének engedélyével helyezhető el. Az elítélt parancsnoki hatáskörben visszatartható, ha a végrehajtási fokozat enyhébb fokozatba helyezés folytán változott meg, és a szabadulás (feltételes szabadságra bocsátás) időpontjáig hat hónapnál kevesebb időtartam van hátra.
43. Parancsnoki hatáskört meghaladó, munkáltatás céljából történő visszatartás engedélyezésére irányuló kérelmet az elítélt befogadásától, valamint a szabadságvesztés foganatba vételétől számított tizenöt napon belül a KSZNYFO felé kell felterjeszteni. A kérelem az elítélt nevét és büntetés-végrehajtási adatait (fokozat, ítélet, bűncselekmény, előélet, szabadulás ideje), szakképzettségét, iskolai végzettségét, munkakörét és a visszatartás rövid indoklását tartalmazza.
44. A 41–43. pontban foglaltak szerint visszatartott elítélt csak az annak alapjául meghatározott munkakörben foglalkoztatható.
45. Ha a meghatározott időre engedélyezett visszatartás lejárt, vagy az elítélt foglalkoztatására a bv. intézet a továbbiakban már nem tart igényt, ezt a körülményt 8 napon belül jelenteni kell a KSZNYFO felé, a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A visszatartási engedély hatályát veszti, ha az elítélt ügyében újabb szabadságvesztés végrehajtásáról érkezik értesítés, vagy végrehajtási fokozata szigorúbbra változik.
46. A nemzetközi együttműködés keretében más államtól fogvatartási garanciák vállalása mellett átvett fogvatartottakat az esetükben egyénre szabott vállalásban kijelölt bv. intézetben kell elhelyezni. Az érintettek fogva tartásának teljes tartama alatt kiemelten kell kezelni a végrehajtási garanciák érvényesülésének folyamatos biztosítását, nemcsak az elhelyezésükre kijelölt bv. intézetben, de megőrzésre történő ideiglenes átszállításuk esetén is.
XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
47. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
48.1
1

A 48. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.