• Tartalom

690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Budapesten és Pest megyében működő állami fenntartású egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól1

2021.02.08.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt – az országos gyógyintézetek kivételével – az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó, Budapesten és Pest megyében működő egészségügyi szolgáltatók irányítására alkalmazandó az állami egészségügyi ellátórendszer hatékonyabb működése, és ezáltal a koronavírus-világjárvány következtében megnövekedett egészségügyi feladatok eredményes ellátása érdekében.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények klinikai központjainak,

b) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és

c) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltató

irányítására.

2. § E rendelet hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók tekintetében az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2–5. §-át kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül az 1. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek megyei intézménynek (fővárosi centrumkórház),

b) a Budapesten és Pest megyében működő, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közül a 2. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatók minősülnek városi intézménynek,

c) a 2. melléklet határozza meg, hogy a városi intézménynek minősülő egészségügyi szolgáltatók irányítási szempontból melyik megyei intézményhez tartoznak.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2021. január 15-én lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez


Budapesten és Pest megyében működő megyei intézmények (fővárosi centrumkórházak)

1. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
3. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2. melléklet a 690/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez


A Budapesten és Pest megyében működő városi intézmények és az azokat irányító megyei intézmények

1. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelőhöz mint irányító megyei kórházhoz tartozó városi intézmények:
1.1. Szent Margit Kórház (Budapest)
1.2. Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád)
2. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez mint irányító megyei kórházhoz tartozó városi intézmények:
2.1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
2.2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (Budapest)
2.3. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet (Budapest)
2.4. Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet (Cegléd)
2.5. Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (Nagykőrös)
1

A rendelet a 4. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 55. pontja alapján a 2021. január 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 54. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte 2021. december 1. napjával.

2

A 4. § a 27/2020. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 55. pontja alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére