• Tartalom

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről1

2021.12.01.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

(2a)7 A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 11b. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység (a továbbiakban: a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személynek a hatásköre – a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével – a 2. mellékletben meghatározott illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására kiterjed. Így különösen

a) a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben, sürgősség esetén – az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett – az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat gyakorolja,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,

c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat – a védőoltási tevékenység sérelme nélkül – a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

(3)8

(4)9

(5)10

(6)11

(7)12

(8)13

4/A. §14 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltatók vezetői a területi illetékességi körükbe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében

a) szakmai irányítási jogkört gyakorolnak,

b) felügyelik a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,

c) javaslatot tesznek az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

4/B. §15 A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól

a)16 az Eütv. 156/B. § (1) bekezdése szerinti honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató tekintetében a Hvt. 46/A. § (2) bekezdése szerinti személy,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység tekintetében az országos kórház-főigazgató

egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. §17

7. §18

1. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez19

2. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez20


A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás
1

A rendelet a 6. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2021. február 8. napjával. A rendelet a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 56. pontja alapján a 2021. január 7-én hatályos szöveggel, 2021. február 8-án hatályba lépett. Veszélyhelyzeten a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzetet is érteni kell. A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 55. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 52. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

5

A 4. § (1) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (2a) bekezdését a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (4) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 4. § (5) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (6) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (7) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (8) bekezdését a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4/A. §-t a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4/B. § a) pontja a 652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 56. pontja alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. mellékletet a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. mellékletet a 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére