• Tartalom
Oldalmenü

7/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a „30 éve szabadon” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2020.05.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az 1989–90-es rendszerváltoztatás 30. évfordulójáról történő méltó megemlékezés céljából meghirdetett „30 éve szabadon” emlékév alkalmából – „30 éve szabadon” megnevezéssel 30 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. május 2.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 93,31 gramm, átmérője 59,75 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben Magyarország régi, 1990. július 11. előtti címerét szétroppantó új címerének – Orosz István grafikusművész által tervezett 1989-es választási plakát központi motívumának – ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „30 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó köriratot bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám választja el egymástól. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a felső érmemezőben egy téglafalat ledöntő négy fiatal fa ábrázolása látható. A téglafal ábrázolása alatti kilenc sorban, középre rendezve – az 1989–90-es rendszerváltoztatás legjelentősebb állomásait, eseményeit, illetve azok időpontját megjelenítő – az „EGYÜTT A SZABADSÁGÉRT”, a „Közös ellenzéki demonstráció 1989. március 15.”, az „Ellenzéki Kerekasztal 1989. március 22.”, a „SZABAD VÁLASZTÁSOK”, az „1990. március 25. és április 8.”, a „FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG”, az „Az utolsó szovjet katona”, az „elhagyja az országot” és az „1991. június 19.” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, felső félköriratban a „30 ÉVE SZABADON” felirat olvasható, jobb oldalon, a téglafal ábrázolása fölött Bitó Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. május 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2020. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 7/2020. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: