• Tartalom

2020. évi LXXIV. törvény

2020. évi LXXIV. törvény

az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról1

2021.01.02.

1. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

4. §5

3. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

5. §6

4. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

6. §7

7. § (1)8

(2)9

5. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

8. §10

9. §11

6. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

10. §12

7. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

11. §13

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 4. §, a 6. §, valamint a 10. § az e törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(3) A 7. § (2) bekezdése és a 11. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. § E törvény 1. §-a és 3. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. július 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére