• Tartalom
Oldalmenü

8/2020. (II. 28.) ITM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról1

2020.03.16.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet 2020. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2020. (II. 28.) ITM rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 17. napjával.

2

Az 1. § a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2020: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.