• Tartalom

8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás

8/2020. (III. 12.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasítások módosításáról1

2020.03.15.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes ORFK utasítások módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása
1. Hatályát veszti a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 162. pontja.
2. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása
2. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás 28. mellékletében az „1054 Budapest, Aradi vértanúk tere 1.” szövegrész helyébe az „1054 Budapest, Vértanúk tere 1.” szöveg lép.
3. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosítása
3. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás 7. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DADA program oktatását olyan rendőr végezheti,)
f) aki a 30 órás alapképzésen részt vett, és sikeres elméleti vagy gyakorlati vizsgát tett, vagy aki rendelkezik tanító, tanár, valamint pedagógus munkakör betöltéséhez jogosító végzettséggel, és vállalja, hogy az oktatói tevékenység megkezdését követően részt vesz a soron következő 30 órás alapképzésen, és sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.”
4. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása
4. Hatályát veszti az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás 12. pontjában az „ , illetve az elszíneződés mértékét” szövegrész.
5. A Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás módosítása
5. A Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 44/2018. ORFK utasítás) 152. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egészségügyi személyzet lehet:)
b) az állomány azon tagja, aki a Police Medic tanfolyamot (a továbbiakban: tanfolyam) elvégezte, és a Police Medic szinten tartó tanfolyamon 3 évnél nem régebben részt vett, kivéve, ha a tanfolyamot 3 éven belül végezte el (a továbbiakban: Police Medic rendészeti sérültellátó).”
6. A 44/2018. ORFK utasítás 156. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„156. Az egészségügyi személyzet tevékenységét is ellátó lövészetet végrehajtó személy, valamint a lőgyakorlat-vezető és a lövészetvezető egyedül nem végezheti a lövészet egészségügyi biztosítását.”
7. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
8. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás a 8. pont alapján hatályát vesztette 2020. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére