• Tartalom
Oldalmenü

9/2020. (IV. 30.) MNB rendelet

a „150 éves a szervezett magyar tűzoltóság” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2020.05.04.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a szervezett magyar tűzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából – „150 éves a szervezett magyar tűzoltóság” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2020. május 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken a kétszer ismétlődő „ISTENNEK DICSŐSÉG, EMBERNEK SEGÍTSÉG! ⋅” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy díszes tűzoltósisak és két, keresztben elhelyezett bontóbalta ábrázolása látható. Az ábrázolás alatti három sorban, középre rendezve a „10 000” értékjelzés, a „FORINT” felirat és a „2020” verési évszám olvasható. Az emlékérme szélén, köriratban, fent – a tűzoltók jelmondata – a „DICSŐ MÚLTBÓL A MÉLTÓ JÖVŐBE!”, lent a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A felső és alsó köriratot bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon Holló István tervezőművész mesterjegye választja el egymástól. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Szent Flórián – a tűzoltók védőszentje – ábrázolása látható ókori római tiszti egyenruhában, amint egyik kezében zászlót tartva, másik kezében egy vedernyi vízzel egy hozzá képest kis méretű égő házat önt le. Az emlékérme szélén, köriratban, fent a „150 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR TŰZOLTÓSÁG”, lent, az ábrázolásba ágyazva a „SZENT FLÓRIÁN” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 9/2020. (IV. 30.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: