• Tartalom

2020. évi XCVIII. törvény

a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló, Párizsban, 1954. december 1. napján kelt nemzetközi egyezmény felmondásáról1

2020.10.15.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1956. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetre vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) felmondására.

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Egyezmény Magyarország vonatkozásában történő megszűnésének, valamint a 4. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

3. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

4. §2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2020. október 14.

2

A 4. § a 2. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére