• Tartalom

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról1

2021.07.03.

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

1/A. §

1/B. §

2.3

2. §

3. §

3.4

4. §

4.5

5. §

5.6

6. §

7. §

6.7

8. §

9. §

10. §

7.8

11. §

8.9

12. §

9.10

13. §

10. Záró rendelkezések

14. §11

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. március 22-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2021. március 9-én lép hatályba.

16. §12

16/A. §13 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően a 6. §-ra tekintettel a 9. §, valamint a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/B. §14 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/C. §15 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra tekintettel az R2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/D. §16 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-ra, 3. §-ra és 7. §-ra tekintettel az R3. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

16/E. §17 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.)Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 7. §-ra tekintettel az R4. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

1

A rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § 4. pontja meghosszabbította. A rendeletet a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. § 77. pontja hatályon kívül helyezte a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésének napjával.

2

Az 1. alcímet (1–1/B. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. alcímet (2–3. §) a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. alcímet (4. §) a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. alcímet (5. §) a 17. § hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. alcímet (6–7. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 6. alcímet (8–10. §) a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 7. alcímet (11. §) a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 8. alcímet (12. §) a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. alcímet (13. §) a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 14. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 16. §–t a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 6. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 16/B. §-t a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be. [E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.]

15

A 16/C. §-t a 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

16

A 16/D. §-t a 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

17

A 16/E. §-t a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére