• Tartalom

1043/2021. (II. 9.) Korm. határozat

1043/2021. (II. 9.) Korm. határozat

az EFOP-1.3.2-16-2016-00001 azonosító számú („Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.02.11.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-1.3.2-16-2016-00001 azonosító számú, „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő támogatásával,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. március 31.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.1

1. melléklet az 1043/2021. (II. 9.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt támogatás legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP-1.3.2-16-
2016-00001

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

2 000 000 000

200 000 000

2 200 000 000

A projekt célja a roma személyeket érintő fejlesztési programok mentorálással történő szakmai támogatása.

1

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére