• Tartalom

1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat

1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

2021.02.19.

A Kormány, elismerve a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelése mint kiemelt jelentőségű közfeladat (a továbbiakban: Közfeladat) ellátása vonatkozásában a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) központi szerepét, a Lechner Tudásközpont feladatainak ellátása érdekében

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímet a 3. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása jogcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére – gondoskodjon a Közfeladat ellátása érdekében a 2021. évben szükséges 110 715 330 forint összegű forrás biztosításáról az 1. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Közfeladat ellátása érdekében további legfeljebb 110 715 330 forint összegű forrás biztosításáról, és kössön legfeljebb 221 430 660 forint összegben támogatási szerződést a Lechner Tudásközponttal a nemzeti tervvagyon kezelésével összefüggő feladatok ellátására a 2. pont szerinti és a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet terhére biztosítandó forrás terhére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2. pont szerinti és a fejezeten belüli forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok címet a 8. A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül 1. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoporttal és 2. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére – gondoskodjon a Közfeladat ellátása érdekében 2021. évben szükséges 24 108 661 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 8. A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére