• Tartalom

1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat

1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat

a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről

2021.02.19.

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az állami elhelyezési célú ingatlanhasználat feltételeinek megteremtését célzó források biztosításáról szóló 1632/2020. (X. 5.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében 1 861 451 793 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet a 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások címmel és azon belül az 1. Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2. pont szerint létrejövő kiadási előirányzat útján finanszírozott feladatok végrehajtása érdekében 2 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 2. A regionális víziközmű társaságok támogatása jogcímcsoport (ÁHT-T 380251) címrendi besorolását – 2021. január 31-i fordulónappal – a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és a kiadások fejezet, 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások cím, 2. A regionális víziközmű társaságok támogatása alcímre (ÁHT-T 380251) módosítja;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 4. pont szerinti címrendi változás 2021. január 31-i fordulónappal történő átvezetéséről;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai alcímet

a) az 1. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások jogcímcsoporttal,

b) a 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása jogcímcsoporttal,

c) a 3. Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal,

d) a 4. Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása jogcímcsoporttal

egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 6. pont szerint létrejövő kiadási előirányzatok útján finanszírozott feladatok végrehajtása érdekében 85 250 075 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

8. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 4. melléklet szerinti jogcímcsoportokkal, jogcímekkel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

9. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcímet az 5. melléklet szerinti jogcímcsoportokkal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

10. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 8. és 9. pont szerint létrejövő kiadási előirányzatok útján finanszírozott kormányzati magasépítési beruházások végrehajtása érdekében 103 670 900 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 6. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

11. az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címet a

a) 6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek alcímmel és azon belül

aa) az 1. Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósításával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal,

ab) a 2. Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósításával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal,

b) 7. Programszerű magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek alcímmel,

c) 8. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb bevételek alcímmel

egészíti ki.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

1. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz


1X00978_0

XI. Miniszterelnökség

XII. Agrárminisztérium

XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 296 589

 

 

 

015558

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-640 506 430

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Agrárminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004273

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-178 900

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295935

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 326 373

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 066 829

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-529 155 110

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb oktatási intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343306

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 398 500

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351417

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 036 256

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331651

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-245 165 049

 

 

 

334484

 

18

 

 

 

 

 

Klebelsberg Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-331 954 409

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004888

 

 

1

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-74 367 348

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278434

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Egyéb vagyonkezelési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 861 451 793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 296 589

 

 

 

015558

 

12

 

 

 

 

 

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 

 

 

 

 

 

 

 

-640 506 430

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Agrárminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004273

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-178 900

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Pénzügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295935

 

2

 

 

 

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 326 373

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280645

 

1

 

 

 

 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 066 829

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004107

 

1

 

 

 

 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

 

 

 

 

 

 

 

 

-529 155 110

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Egyéb oktatási intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343306

 

 

1

 

 

 

 

 

Oktatási Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 398 500

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351417

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 036 256

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331651

 

 

1

 

 

 

 

 

Országos Kórházi Főigazgatóság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-245 165 049

 

 

 

334484

 

18

 

 

 

 

 

 

Klebelsberg Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-331 954 409

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004888

 

 

1

 

 

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-74 367 348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:    azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 861 451 793

1 861 451 793

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz


1X00980_0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII.

 

 

 

 

 

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329639

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 100 000 000

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391228

 

 

1

 

 

 

 

 

Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:     azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz


1X00981_0

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

387839

 

 

4

 

 

 

 

 

Az állami vagyongazdálkodás gazdaságvédelmi központi kezelésű előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-85 250 075 000

 

 

 

375317

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítását szolgáló kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000 000

 

 

 

330017

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

14 981 075 000

 

 

 

381095

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

62 856 400 000

 

 

 

382039

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 912 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:     azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 250 075 000

85 250 075 000

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

XLVII.

3

1

1

0

Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása

XLVII.

3

1

2

0

Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása

XLVII.

3

1

3

0

Állatorvostudományi Egyetem kampusza komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

4

0

Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

5

0

Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése

XLVII.

3

1

6

0

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása

XLVII.

3

1

7

0

A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi ingatlanok kiváltásának előkészítése

XLVII.

3

1

8

0

Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

9

0

Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

10

0

Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

11

0

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása

XLVII.

3

1

12

0

Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

12

1

Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása

XLVII.

3

1

12

2

Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása

XLVII.

3

1

12

3

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása

XLVII.

3

1

13

0

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése

XLVII.

3

1

14

0

A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

15

0

A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

16

0

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

17

0

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

18

0

Külügyi és Külgazdasági Intézet elhelyezését szolgáló ingatlan felújításának előkészítése

XLVII.

3

1

19

0

A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

20

0

Kistokaji Általános Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása

XLVII.

3

1

21

0

Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása

XLVII.

3

1

22

0

Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

23

0

Törökbálint Sportközpont fejlesztésének előkészítése

XLVII.

3

1

24

0

Emelt szintű könnyűzenei képzési központ előkészítése

XLVII.

3

1

25

0

Gödi adatközpont beruházás előkészítése

XLVII.

3

1

26

0

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet fejlesztésének megvalósítása

XLVII.

3

1

27

0

Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság telephelye komplex felújításának megvalósítása

XLVII.

3

1

28

0

Science Park Szeged – Inkubátorház fejlesztés megvalósítása

XLVII.

3

1

29

0

Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása

XLVII.

3

1

30

0

Kisvárdai Multifunkciós Sportcsarnok előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

1

31

0

Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának megvalósítása

XLVII.

3

1

32

0

Országos Széchényi Könyvtár archivális raktárának megvalósítása

XLVII.

3

1

33

0

Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítésének és felújításának megvalósítása

XLVII.

3

1

34

0

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítése

5. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

XLVII.

3

2

1

0

Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

2

2

0

Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása

XLVII.

3

2

3

0

Tornaterem fejlesztések megvalósítása

XLVII.

3

2

4

0

Tanuszoda fejlesztések megvalósítása

XLVII.

3

2

5

0

Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása

XLVII.

3

2

6

0

Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése

XLVII.

3

2

7

0

Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése

XLVII.

3

2

8

0

Sportpark beruházások megvalósítása

XLVII.

3

2

9

0

Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése

XLVII.

3

2

10

0

Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram – Irány a pálya program megvalósítása

6. melléklet az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozathoz


1X00984_0

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLVII.

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379462

 

 

1

 

 

 

 

 

Egyedi magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-92 070 100 000

 

 

 

384217

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

191 000 000

 

 

 

384284

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ beruházásának előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

209 400 000

 

 

 

384373

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti épülete rekonstrukciójának megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 015 600 000

 

 

 

384495

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Debreceni Főnix Csarnok felújításának előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 173 400 000

 

 

 

384517

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

7 223 900 000

 

 

 

384528

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

24 527 400 000

 

 

 

384539

 

 

 

11

 

 

 

 

 

A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 563 800 000

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

386106

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Egészségtudományi Kar bővítésének és a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakításának megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

4 892 900 000

 

 

 

386117

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

154 700 000

 

 

 

386128

 

 

 

14

 

 

 

 

 

A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

122 000 000

 

 

 

386139

 

 

 

15

 

 

 

 

 

A váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

120 600 000

 

 

 

386095

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

44 875 400 000

 

 

 

384228

 

 

2

 

 

 

 

 

Programszerű magasépítési beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

-11 600 800 000

 

 

 

384239

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 144 500 000

 

 

 

384240

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

3 600 400 000

 

 

 

384251

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tornaterem fejlesztések megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 466 100 000

 

 

 

384262

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tanuszoda fejlesztések megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 614 700 000

 

 

 

384273

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

638 100 000

 

 

 

384306

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztéséhez szükséges beruházások előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

474 600 000

 

 

 

384551

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Sportpark beruházások megvalósítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

598 400 000

 

 

 

390440

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K6

 

 

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

 

 

 

 

64 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I. n. év

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb:     azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 670 900 000

103 670 900 000

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére