• Tartalom

1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat

1079/2021. (II. 27.) Korm. határozat

egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő kormányhatározat módosításáról

2021.02.28.

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 12. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli 1 292 046 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 12. Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott meghatározott célok megvalósítása érdekében, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

2.1

3.2

1. melléklet az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz

Alcím-
szám

Alcímnév

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

230 000 000

többfunkciós önkormányzati épület építése

2.

Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

15 000 000

munkagépek beszerzése

3.

Budapest V. kerület Belváros–Lipótváros Önkormányzata feladatainak támogatása

90 990 000

Idősügyi Infokommunikációs Program folytatása érdekében támogatás nyújtása

4.

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

225 000 000

önkormányzati fejlesztések kiegészítő munkáinak támogatása

5.

Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása

173 000 000

szennyvízelvezetési feladatok megvalósítása

6.

Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása

156 158 000

tartozások rendezése

7.

Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

25 000 000

új ivóvízkút létesítése

8.

Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

80 000 000

új ivóvízkút létesítése

9.

Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

36 018 000

új ivóvízkút létesítése

10.

Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

6 350 000

ivóvízkút felújítása

11.

Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda beruházásának támogatása

143 784 000

bölcsőde- és óvodafejlesztés többletkiadásainak támogatása, kapacitásbővítés

12.

Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása

110 746 000

tartozás rendezése

2. melléklet az 1079/2021. (II. 27.) Korm. határozathoz


1X01217_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380073

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 292 046 000

 

 

 

391251

 

12

 

 

 

 

 

Települési önkormányzatok fejlesztési, működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

391262

 

 

1

 

 

 

 

 

Aszófő Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

230 000 000

 

 

 

391273

 

 

2

 

 

 

 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000

 

 

 

391284

 

 

3

 

 

 

 

 

Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

90 990 000

 

 

 

391295

 

 

4

 

 

 

 

 

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

225 000 000

 

 

 

391373

 

 

5

 

 

 

 

 

Cserkút Község Önkormányzata szennyvízelvezetési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

173 000 000

 

 

 

391306

 

 

6

 

 

 

 

 

Gánt Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

156 158 000

 

 

 

391317

 

 

7

 

 

 

 

 

Hajós Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000

 

 

 

391328

 

 

8

 

 

 

 

 

Óbánya Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

80 000 000

 

 

 

391339

 

 

9

 

 

 

 

 

Simontornya Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

36 018 000

 

 

 

391340

 

 

10

 

 

 

 

 

Szenna Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

6 350 000

 

 

 

391351

 

 

11

 

 

 

 

 

Szokolya Község Önkormányzata bölcsőde és óvoda beruházásának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

143 784 000

 

 

 

391362

 

 

12

 

 

 

 

 

Tenk Község Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

110 746 000

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

1 292 046 000

1 292 046 000

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére