• Tartalom

1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat

1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről

2021.03.03.

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy

a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) és

b) a Johannita Segítő Szolgálat

hosszú távú karitatív tevékenységének ellátása céljából működésükhöz központi költségvetési forrás biztosítása szükséges;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek a 48. Kincstári díj alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

a) a 2021. évre 140 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása jogcímcsoport, valamint 70 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára,

b) a 2022. évtől évi 140 070 000 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Máltai Szeretetszolgálat részére a koronavírus világjárvány elleni védekezés támogatása érdekében gondoskodjon 25 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása jogcímcsoport, valamint 12 500 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon

a) a 2021. évre 52 550 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása jogcímcsoport, valamint 26 275 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára,

b) a 2022. évtől évi 52 576 275 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal

a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében támogatói okirat kibocsátásáról

a) a 3. pont a) alpontja és a 4. pont szerinti forrás terhére 165 000 000 forint összegben,

b) a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére 140 000 000 forint összegben

a Máltai Szeretetszolgálat mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében a 3. pont a) alpontja és a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében az 5. pont szerinti forrás terhére támogatói okirat kibocsátásáról 52 550 000 forint összegben a Johannita Segítő Szolgálat mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: az 5. pont a) alpontja szerinti forrás tekintetében a rendelkezésre állását követő 30 napon belül

az 5. pont b) alpontja szerinti forrás tekintetében a 2022. évtől az adott évi forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére