• Tartalom
Oldalmenü

1095/2021. (III. 4.) Korm. határozat

az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének I. üteméről

2021.03.04.

A Kormány az Országos Sportegészségügyi Intézet végleges elhelyezésével és a sportegészségügyi ellátás fejlesztésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1164/2017. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltak alapján

1. egyetért az Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztése I. ütemének (a továbbiakban: Beruházás) – kormányzati magasépítési beruházásként történő – megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4618/6 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az Országos Sportegészségügyi Intézet vagyonkezelésébe kerüljenek;

2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon a Beruházás és a Beruházással érintett ingatlan tulajdonjogi rendezéséről szóló, az állam és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás megkötéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. december 31.

3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 6 010 206 064 forintban határozza meg;

4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 37. Országos Sportegészségügyi Intézet infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében, első ütemben 1 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 4. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi része második ütemének és a 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi rész második üteme tekintetében a felmerülés ütemében

a 2022. évi rész tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

_