• Tartalom

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat

a Magyar–Indonéz Tőkealap létrehozásáról

2021.07.23.

A Kormány

1. egyetért a Magyar–Indonéz Tőkealapnak (a továbbiakban: Tőkealap) a magyar állam nevében történő létrehozásával, amelynek célja, hogy az ezen keresztül finanszírozott indonéz infrastrukturális projektek megvalósításába innovatív hazai vállalkozások is bekapcsolódjanak;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – a Magyar Export-Import Bank Zrt. közreműködőként történő bevonásával – tegye meg a hatáskörébe tartozó intézkedéseket;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával, a Magyar Export-Import Bank Zrt. szakmai támogatása mellett – az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

a) gondoskodjon az alapkezelő kiválasztásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. május 30.

b) az alapkezelőn keresztül hozza létre a Tőkealapot 500 millió USD keretösszeggel, amelynek 50%-át – 250 millió USD-nak megfelelő forintösszeget – a magyar állam biztosítja;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. június 30.

4.1 a 3. pont b) alpontban foglalt feladat végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímének a 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül 1. A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. április 15.

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezésére – gondoskodjon a Tőkealap finanszírozásának 2021. évi üteméhez szükséges 55 millió USD-nak megfelelő forintösszeg biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Tőkealap további finanszírozásához szükséges 100 millió USD-nak megfelelő forintösszeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára, 70 millió USD-nak megfelelő forintösszeg rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára, 25 millió USD-nak megfelelő forintösszeg rendelkezésre állásáról pedig a 2024. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy évente nyújtson be jelentést a Kormány részére a Tőkealap működéséről és aktuális helyzetéről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a tárgyévet követő év június 30. napja

1

A 4. pont az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére