• Tartalom
Oldalmenü

1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozat

az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról1

2021.04.21.
Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. a jelen kormányhatározatban foglaltakat 2021. április 23-ig rendeli alkalmazni.”
1

A határozat a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. április 23. napjával.

_