• Tartalom

2021. évi CXIX. törvény

2021. évi CXIX. törvény

az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2022.01.02.

1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

1. §2

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

6. §7

4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

7. §8

5. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

8. §9

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

9. §10

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

10. §11

8. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

11. §12

9. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

12. §13

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

11. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

16. §17

12. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

17. §18

13. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosítása

18. §19

14. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

19. §20

15. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–9. alcím és a 11–14. alcím 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. november 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére