• Tartalom
Oldalmenü

12/2021. (V. 17.) MNB rendelet

az „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

2021.05.18.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – annak alkalmából, hogy 2021. május 21. és november 17. között Magyarország tölti be az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét – „Európa Tanács magyar elnöksége, 2021” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2021. május 18.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 16 gramm, átmérője 34 mm, széle finomrecés, a recéken a „HUNGARIAN PRESIDENCY ⋅ COUNCIL OF EUROPE ⋅ PRÉSIDENCE HONGROISE ⋅ CONSEIL DE L'EUROPE ⋅” szélfelirattal.

(2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben egy földgömb Európa-központú részletének ábrázolása látható, a világűrből nézve. A földgömbrészlet ábrázolása felett, bal oldalon Bitó János Balázs tervezőművész mesterjegye látható, jobb oldalon, két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható, melyek részben átnyúlnak a körvonalon. Az emlékérme finoman barázdált körgyűrűs hátterű szélén, köriratban, bal oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „BP.” verdejel, a verdejeltől kissé jobbra a „2021” verési évszám olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az Európa Tanács magyar elnöksége hivatalos logójának ábrázolása látható, melyen a nemzeti lobogó színeit heraldikai sráfozás jelöli. Az emlékérme finoman barázdált körgyűrűs hátterű szélén, köriratban, fent az „AZ EURÓPA TANÁCS MAGYAR ELNÖKSÉGE”, lent a „2021. MÁJUS – NOVEMBER” felirat olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 7000 darab készíthető, különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2021. május 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2021. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 12/2021. (V. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: