• Tartalom

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat

a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

2021.05.06.

A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

1. elfogadja a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–6. pont szerint az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok), a 7. pont szerint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (a továbbiakban: CEF) és a 8. pont szerint a Belügyi Alapokra;

2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy – az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikkére is figyelemmel – gondoskodjanak az általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. december 31.

3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a költségnyilatkozatok Európai Bizottság részére történő olyan ütemű benyújtásáról, hogy az Európai Bizottság az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti időközi átutalást teljesítsen az általuk kezelt programok vonatkozásában 2021. december 31-ig;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti kifizetési terv teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

agrárminiszter

Határidő: 2021. december 31.

5. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti előlegelszámolási terv teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

a miniszterelnök kabinetfőnöke

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a célok teljesítéséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az ahhoz szükséges intézkedések megtételéről, hogy az Európai Bizottság a CEF forrásaiból Magyarország központi költségvetése részére legalább 124 millió euró összegű átutalást teljesítsen, valamint CEF forrásaiból kifizetésre kerüljön 51 milliárd forint a kedvezményezettek és szállítók részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.

8. felhívja a Belügyi Alapok forrásai felhasználásával kapcsolatos felelős hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztert, hogy gondoskodjon 9,4 millió euró összegű elszámolásnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2022. március 1.

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2–8. pontban és az 1. mellékletben meghatározott célok felülvizsgálatáról, és – szükség esetén – tegyen javaslatot a Kormány részére azok módosítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. szeptember 15.

1. melléklet az 1243/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

1.

Program végrehajtásáért felelős minisztérium

Program

Átutalási terv
2021. december 31-ig (millió euró)

Kifizetési terv
2021. december 31-ig (milliárd forint)

Előlegelszámolási terv
2021. december 31-ig (milliárd forint)

2.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

261,4

166,4

155,6

3.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program

8,7

1,5

7,1

4.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

670,0

412,9

208,4

5.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

730,1

218,3

274,2

6.

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

122,3

56,6

29,8

7.

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

368,1

207,8

325,8

8.

Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program

369,4

137,0

120,2

9.

Miniszterelnöki Kabinetiroda

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program

57,0

26,8

18,8

10.

Agrárminisztérium

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program

7,9

3,2

nem releváns

11.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Hazai irányító hatósággal rendelkező, bilaterális Határmenti Európai Területi Együttműködési Programok

49,0

nem releváns

nem releváns

12.

Összesen

2643,9

1230,5

1139,9

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére