• Tartalom

2021. évi CXXVII. törvény

2021. évi CXXVII. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről1

2022.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 47 800,0 millió Ft-ban, azaz negyvenhétmilliárd-nyolcszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2022. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 695,0 millió Ft-ban, azaz hatszázkilencvenötmillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 900,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-kilencszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 4. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2022. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 130 141,3 millió Ft-ban, azaz egyszázharmincmilliárd-egyszáznegyvenegymillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

5. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az Alap 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdése alapján a 2022. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2022. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

6. § Ez a törvény 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Hatóság 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

11 240,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 940,0

4

3.

Dologi kiadások

16 200,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

14 320,0

6

5.

Beruházások

4 100,0

7

Költségvetési kiadások összesen

47 800,0

2. A Hatóság 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 564,0

3

2.

Közhatalmi bevételek

36 150,0

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

252,7

5

2.2.

Frekvenciadíjak

30 822,9

6

2.3.

Azonosítók díja

2 550,0

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 134,3

8

2.5.

Üzemeltetési díjak

6,8

9

2.6.

Egyéb bírság bevételei

383,0

10

2.7.

Késedelmi pótlék

0,3

11

3.

Működési bevételek

9 040,0

12

4.

Felhalmozási bevételek

40,0

13

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6,0

14

Költségvetési bevételek összesen

47 800,0

2. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Személyi juttatások

102,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16,0

4

3.

Dologi kiadások

549,0

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

6

Költségvetési kiadások összesen

695,0

2. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

195,8

3

2.

Működési bevételek

499,2

4

Költségvetési bevételek összesen

695,0

3. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi kiadási előirányzatok


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

6

5.

Óvadék

10,5

7

Kiadások összesen

1 900,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi bevételi előirányzatok


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

6

5.

Óvadék

10,5

7

Bevételek összesen

1 900,0

4. melléklet a 2021. évi CXXVII. törvényhez

1. Az Alap 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 992,2

3

1.1.

Médiatanács

195,8

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 564,0

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

6

2.

Médiatanács Támogatási Program

1 440,0

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 785,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

110 733,0

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

22 214,5

10

4.2.

Dologi kiadások

77 848,5

11

4.3.

Beruházások, felújítások

10 670,0

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

1 131,4

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

342,8

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

193,3

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

11,5

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

17

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

10 000,0

18

11.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

246,0

19

12.

Egyéb céltámogatások felhasználása

1 000,0

20

Költségvetési kiadások összesen

130 141,3

21

Kiadások összesen

130 141,3

2. Az Alap 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai


(adatok millió Ft-ban)

 

A

B

C

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

110 686,7

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

48,5

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

10 000,0

7

6.

Egyéb céltámogatások

1 000,0

8

Költségvetési bevételek összesen

123 586,7

9

7.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 554,6

10

Bevételek összesen

130 141,3

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: december 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére