• Tartalom

2021. évi CXXVIII. törvény

2021. évi CXXVIII. törvény

az állatok védelme érdekében szükséges egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról1

2022.10.05.

1. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

2. §4

3. §5

4. §6

5. §7

3. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

6. §8

4. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

7. §9

8. §10

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdése 2022. október 4-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. november 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: december 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. október 6. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére