• Tartalom
Oldalmenü

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

2021.05.27.

A Kormány

1. egyetért a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításával;

2. egyetért azzal, hogy a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság által Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén megvalósuló fejlesztések alapinfrastrukturális feltételeit is megteremtő közműfejlesztési beruházás előkészítési fázisait és megvalósítását a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város együttműködésben valósítsa meg az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) bevonásával az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet alapján, és a beruházás megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében

a) az ÉMI Nonprofit Kft. műszaki, mérnöki szolgáltatási feladatainak (tervellenőrzés, lebonyolítói tevékenység, műszaki ellenőrzés) ellátására 350 000 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. június 30-ig kell megvalósítani,

b) a közműfejlesztési beruházás megvalósítása érdekében 10 210 000 000 forint forrást biztosít;

3. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a megvalósításhoz szükséges összesen 10 560 000 000 forint forrás biztosításáról, a következők szerint:

a) 8 350 000 000 forint a 2021. évben a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,

b) 2 210 000 000 forint a 2022. évben a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet javára.

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a b) pont tekintetében a 2022. évi költségvetés tervezése során