• Tartalom

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

1314/2021. (V. 27.) Korm. határozat

a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításához szükséges intézkedésekről, valamint a beruházás központi költségvetésből történő támogatásáról

2022.03.10.

A Kormány

1. egyetért a Zalaegerszeg külterületén található északi ipari park alapinfrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztés és közműcsatlakozások megvalósításával;

2. egyetért azzal, hogy a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság által Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén megvalósuló fejlesztések alapinfrastrukturális feltételeit is megteremtő közműfejlesztési beruházás előkészítési fázisait és megvalósítását a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város együttműködésben valósítsa meg az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) bevonásával az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet alapján, és a beruházás megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében

a)1 az ÉMI Nonprofit Kft. műszaki, mérnöki szolgáltatási feladatainak (tervellenőrzés, lebonyolítói tevékenység, műszaki ellenőrzés) ellátására 350 000 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. november 30-ig, kell megvalósítani,

b) a közműfejlesztési beruházás megvalósítása érdekében 10 210 000 000 forint forrást biztosít;

3.2 felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a megvalósításhoz szükséges 2022. évi források biztosításáról, a következők szerint:

a) 10 005 000 forint a biztonságos termálhő-szolgáltatás megvalósítása érdekében a fejlesztés tervezésére és előkészítésére, termálhő-szolgáltatás megvalósíthatósági tanulmányra, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,

b) 1 717 544 013 forint a biztonságos ivóvíz- és iparivíz-ellátáshoz szükséges beruházások, szennyvíz és ipari szennyvíz kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítése érdekében a fejlesztés tervezésére, előkészítésére és kivitelezésére, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,

c) a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása érdekében

ca) összesen 6 017 295 144 forint a Ságodi-patak és a záportározó-fejlesztés tervezésére, valamint kivitelezésére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára, azzal, hogy a támogatásból a fejlesztés előkészítésére, tervezésére, ingatlanrendezésre 1 000 000 000 forint szolgál,

cb) 750 375 000 forint a Nagypáli-patak kivitelezés költségeinek biztosítására, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára, azzal, hogy a támogatásból a fejlesztés előkészítésére, tervezésére, ingatlanrendezésre 250 000 000 forint szolgál,

d) 490 465 110 forint visszatérítendő támogatás az a)–c) alpont szerinti közműfejlesztések megvalósítása érdekében történő ingatlanszerzés céljára, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára,

e) 350 175 000 forint a 2. pont a) alpontja szerinti feladatok ellátására, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

belügyminiszter

Határidő: az a) és d) alpont tekintetében 2022. március 31-ig

a b) alpont tekintetében 50 000 000 forint azonnal, a fennmaradó összeg a felmerülés ütemében

a c) alpont ca) pontja tekintetében az előkészítésre, tervezésre, ingatlanrendezésre szolgáló

1 000 000 000 forint 2022. március 31-ig, a fennmaradó összeg a felmerülés ütemében

a c) alpont cb) pontja tekintetében az előkészítésre, tervezésre, ingatlanrendezésre szolgáló

250 000 000 forint 2022. március 31-ig, a fennmaradó összeg a felmerülés ütemében

az e) alpont tekintetében 2022. június 30-ig

4.3 egyetért azzal, hogy a 3. pont d) alpontjában foglalt támogatás esetén az innovációért és technológiáért felelős miniszter a támogatói okiratban rögzítse, hogy amennyiben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatás felhasználásával megszerzett ingatlant értékesíti, és az értékesítéssel bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi költségvetés javára;

5.4 egyetért azzal, hogy a biztonságos villamosenergia-ellátás 1 043 064 272 forint, a gázellátás 150 570 248 forint és a távközlési infrastruktúra 30 495 240 forint összeg erejéig európai uniós források igénybevételével valósuljon meg;

6.5 egyetért azzal, hogy

a) az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pont a), b) és d) alpontjában biztosított forrás terhére,

b) a belügyminiszter a 3. pont ca) alpontja szerinti forrás terhére

hozzon létre támogatási jogviszonyt elszámolási, a felhasznált és fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás visszafizetésére irányuló kötelezettség rögzítésével Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett részére, valamint

c) az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 3. pont e) alpontjában biztosított forrás terhére adjon ki támogatói okiratot az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint kedvezményezett részére.

1

A 2. pont a) alpontja az 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 5. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. pont az 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

3

A 4. pontot az 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be.

4

Az 5. pontot az 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 3. pontja iktatta be.

5

A 6. pontot az 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozat 4. pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére