• Tartalom
Oldalmenü

1343/2021. (VI. 2.) Korm. határozat

az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából szükséges Hosszú Távú Felújítási Stratégia elfogadásáról

2021.06.02.

A Kormány

1. elfogadja „a Hosszú Távú Felújítási Stratégia az (EU) 2018/844 számú irányelve alapján a 2021–2027 közötti kohéziós célú támogatások kifizetését lehetővé tevő feljogosító feltételek teljesítése céljából” című stratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és az abban foglalt intézkedési tervet;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának az Európai Bizottság részére történő megküldéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

_