• Tartalom

2021. évi CXXXVI. törvény

2021. évi CXXXVI. törvény

az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról1

2023.07.02.
I. Fejezet

AZ EGYES ENERGETIKAI TÁRGYÚ ÉS KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. § (1)12

(2)13

12. §14

13. §15

14. § (1)16

(2)17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. § (1)23

(2)24

21. §25

22. § (1)26

(2)27

23. § (1)28

(2)29

24. § (1)30

(2)31

(3)32

(4)33

25. §34

26. §35

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

27. §36

28. §37

3. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. §38

4. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

30. §39

5. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

31. §40

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

32. §41

33. §42

34. §43

35. §44

36. §45

37. §46

38. §47

39. §48

40. §49

41. §50

42. §51

43. §52

44. §53

45. §54

46. §55

47. §56

48. §57

49. § (1)58

(2)59

(3)60

50. §61

51. §62

52. §63

53. §64

7. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

54. §65

55. §66

56. §67

57. §68

58. §69

59. §70

60. §71

61. §72

62. §73

63. §74

64. §75

65. §76

66. §77

67. §78

8. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

68. §79

69. §80

9. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

70. §81

71. §82

10. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

72. §83

73. §84

74. §85

75. § (1)86

(2)87

(3)88

76. §89

77. §90

78. §91

79. §92

80. §93

81. §94

82. §95

83. §96

11. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

84. §97

85. §98

86. §99

87. §100

12. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

88. §101

89. §102

90. §103

13. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

91. §104

92. §105

93. §106

94. §107

14. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

95. §108

96. §109

97. §110

98. §111

99. §112

15. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

100. §113

II. Fejezet

AZ EGYES KÖZLEKEDÉSI TÁRGYÚ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

16. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

101. §114

102. §115

103. §116

104. §117

105. §118

106. §119

107. §120

108. §121

109. §122

110. §123

111. §124

112. §125

113. §126

114. §127

115. §128

116. §129

117. §130

118. §131

119. §132

120. §133

121. §134

17. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

122. §135

123. §136

124. §137

125. §138

126. §139

127. §140

128. §141

129. §142

130. §143

131. §144

132. §145

18. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

133. §146

134. §147

135. §148

136. §149

19. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

137. §150

138. §151

139. §152

140. §153

141. §154

142. §155

143. §156

144. §157

145. §158

146. §159

147. §160

148. §161

149. §162

150. §163

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

151. §164

152. §165

153. §166

154. §167

155. §168

156. §169

157. §170

158. §171

159. §172

160. §173

161. §174

162. §175

163. §176

164. §177

165. §178

166. §179

167. §180

168. §181

169. §182

170. §183

171. §184

172. §185

173. §186

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

174. §187

175. §188

176. §189

177. §190

178. §191

22. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

179. §192

180. §193

181. §194

182. §195

183. §196

184. §197

23. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

185. §198

186. §199

24. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény módosítása

187. §200

III. Fejezet

A SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGÁRÓL SZÓLÓ 2021. ÉVI XXXII. TÖRVÉNY ÉS AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

25. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

188. §201

189. §202

190. §203

191. §204

192. §205

26. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

193. §206

194. §207

27. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

195. §208

28. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

196. § (1)209

(2)210

197. §211

198. §212

199. §213

200. §214

201. §215

202. §216

203. §217

29. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

204. §218

205. §219

206. §220

207. §221

208. §222

209. § (1)223

(2)224

(3)225

(4)226

(5)227

(6)228

210. §229

211. §230

212. §231

30. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

213. §232

214. §233

31. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosítása

215. §234

216. §235

217. § (1)236

(2)237

218. §238

219. § (1)239

(2)240

(3)241

(4)242

(5)243

(6)244

(7)245

(8)246

220. §247

221. §248

222. §249

223. §250

224. §251

225. §252

226. §253

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Hatályba léptető rendelkezések

227. § (1) Ez a törvény – a (2)–(18) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 217. § (2) bekezdése és a 223. § 2022. január 2-án lép hatályba.

(4) A 74. § és a 115. § a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

(5) A 19. alcím 2022. január 17-én lép hatályba.

(6) A 75. § (2) bekezdése, a 105. § és a 27. alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(7) A 128. § 2022. január 27-én lép hatályba.

(9) A 101. § és a 120. § b)–d) pontja 2022. február 2-án lép hatályba.

(10) A 103. § és a 120. § e) pontja 2022. február 17-én lép hatályba.

(12) A 14. § (2) bekezdése, a 24. § (1) és (4) bekezdése és a 219. § (8) bekezdése 2022. június 1-jén lép hatályba.

(13) A 13. alcím, a 204–206. §, a 208. §, a 209. § (6) bekezdése, a 210. §, a 212. §, a 215. §, a 219. § (5) bekezdése, a 222. § és az 1. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba.

(14) A 41. §, a 46. §, a 48. § és a 49. § (2) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(15) A 106. §, a 134. § és a 23. alcím 2023. január 1-jén lép hatályba.

(16) A 84. § és a 87. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(17) A 102. § 2023. augusztus 21-én lép hatályba.

(18) A 123. § a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztését követő napon lép hatályba.

33. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

228. § (1) A 27. alcím az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 215–216. §, a 217. § (2) bekezdése, a 219–222. § és a 226. § az Alaptörvény 23. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

34. Az Európai Unió jogának való megfelelés

229. § (1) Az I. Fejezet

a) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

a) a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályoknak a 96/71/EK irányelv és a 2014/67/EU irányelv tekintetében való meghatározásáról, a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2020. július 15-i (EU) 2020/1057 európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének,

b) az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1)–(4) bekezdésének, 8. cikk (1) bekezdésének, 36. cikk, 56. cikk (1) bekezdésének, valamint 57. cikk (6) bekezdésének,

d) az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról szóló 2005. július 18-i 2005/47/EK tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdésének,

e) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

f) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kompetenciákra és a kapcsolódó ismeretekre és készségekre, a gyakorlati vizsgákra, a szimulátorok jóváhagyására és az egészségi alkalmasságra vonatkozó szabványok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. augusztus 2-i (EU) 2020/12 bizottsági felhatalmazáson alapuló irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) Az e törvény

a) 5. alcíme a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i (EU) 2021/1119 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 12. alcíme a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Egyesült Királyságból érkező járatoknak az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből való kizárása tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. június 17-i (EU) 2021/1416 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) 78. §-a az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

a) az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati könyvek és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. január 20-i (EU) 2020/473 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

b) a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) E törvény 207. §-a, 209. §-a, 216–218. §-a és a 219. § (3) bekezdése az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2021. évi CXXXVI. törvényhez254

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 17. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 22. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 24. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 24. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 49. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 75. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 75. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 102. § a 2023. évi XL. törvény 81. §-a alapján nem lép hatályba.

116

A 103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 123. § a 2022: V. törvény 117. §-a alapján nem lép hatályba.

137

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 138. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 142. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 148. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 152. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 154. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 155. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 156. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 157. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 159. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 173. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 176. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 177. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 179. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 190. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 193. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 196. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 196. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 197. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 198. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 200. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 202. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 208. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 209. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 209. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 209. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 209. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 209. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 209. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

230

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

234

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

235

A 216. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

236

A 217. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

237

A 217. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

238

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

239

A 219. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

240

A 219. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

241

A 219. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

242

A 219. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

243

A 219. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

244

A 219. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

245

A 219. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

246

A 219. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

247

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

248

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

249

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

250

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

251

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

252

A 225. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

253

A 226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

254

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére