• Tartalom

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat

a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről

2023.12.20.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges intézkedésekről szóló 1271/2021. (V. 17.) Korm. határozat végrehajtása érdekében

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 27. 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 22 487 100 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 27. 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása cím javára, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

1. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz

Alcímnév

Támogatási összeg
(forint)

Támogatás célja

1.

Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

60 000 000

a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025 azonosító számú, „Fekete Mihály-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése” című projekt el nem számolható költségeinek támogatása

2.

Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása

560 000 000

útfejlesztések megvalósítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, önkormányzat feladatainak biztosítása részben támogatás nyújtásával

3.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

600 000 000

ivóvízhálózat fejlesztése, TOP-projektek el nem számolható költségeinek támogatása, közterület infrastrukturális fejlesztése, önkormányzati ingatlanok felújítása, önkormányzat feladatainak biztosítása részben támogatás nyújtásával

4.

Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

388 000 000

közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó közműfejlesztésekkel, településüzemeltetési feladatok ellátása

5.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

2 925 000 000

közlekedési infrastruktúra fejlesztése a kapcsolódó közműfejlesztésekkel, önkormányzati ingatlanok felújítása, TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, helyi közösségi közlekedés biztosítása támogatás nyújtásával

6.

Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

600 000 000

önkormányzati ingatlanok fejlesztése, útfejlesztés, térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, településfejlesztési feladatok

7.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

825 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

8.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

777 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

9.

Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

135 900 000

a TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 azonosító számú, „Gyöngyösi Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda fejlesztése” című projekt,
a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00011 azonosító számú, „Kulcs Projekt” című projekt,
a TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Az észak-nyugati városrész tervezett rehabilitációja” című projekt
el nem számolható költségeinek támogatása

10.

Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása

400 000 000

közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

11.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

386 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával, tartozás rendezése

12.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

600 000 000

útfelújítás, útépítés, tartozások rendezése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

13.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

680 000 000

önkormányzati ingatlanok felújítása, informatikai eszközök beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

14.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

530 000 000

TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

15.1

Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása

380 000 000

közlekedésfejlesztési feladatok, új ivóvízkút kialakítása, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

16.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 350 000 000

TOP-projekt el nem számolható költségeinek támogatása, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

17.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

588 000 000

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati ingatlanok felújítása, víztorony rekonstrukciója

18.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

1 425 000 000

önkormányzati ingatlanok felújítása, közterületek fejlesztése, út- és járdafelújítás, közvilágítás fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

19.

Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

430 000 000

településüzemeltetési feladatokhoz szükséges gép beszerzése, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

20.

Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

180 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

21.

Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

350 000 000

közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

22.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

2 050 000 000

önkormányzati feladatok ellátása

23.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

280 000 000

önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával, tartozás rendezése

24.

Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

272 200 000

Rózsakert fejlesztés 2. és 3. üteme

25.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

750 000 000

önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása

26.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

1 950 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

27.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

422 000 000

közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítása, önkormányzati feladatok ellátása

28.

Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása

460 000 000

csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

29.

Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

280 000 000

önkormányzati feladatok ellátása támogatás nyújtásával

30.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

825 000 000

önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

31.

Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

398 000 000

Sirály utcai és Újhegyi úti óvoda bővítése, Kölcsey utcai óvoda vízszigetelése, Városháza felújítása

32.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

630 000 000

ingatlanvásárlás, önkormányzati ingatlanok felújítása, turisztikai fejlesztés, önkormányzati feladatok ellátása részben támogatás nyújtásával

2. melléklet az 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozathoz


1X04686_0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380073

 

 

1

 

 

 

 

 

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-22 487 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392095

 

27

 

 

 

 

 

25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392106

 

 

1

 

 

 

 

 

Ajka Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000 000

 

 

392117

 

 

2

 

 

 

 

 

Baja Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

560 000 000

 

 

392128

 

 

3

 

 

 

 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 000

 

 

392139

 

 

4

 

 

 

 

 

Cegléd Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

388 000 000

 

 

392140

 

 

5

 

 

 

 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 925 000 000

 

 

392151

 

 

6

 

 

 

 

 

Dunakeszi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 000

 

 

392162

 

 

7

 

 

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

825 000 000

 

 

392173

 

 

8

 

 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

777 000 000

 

 

392184

 

 

9

 

 

 

 

 

Gyöngyös Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

135 900 000

 

 

392195

 

 

10

 

 

 

 

 

Gyula Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000 000

 

 

392206

 

 

11

 

 

 

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

386 000 000

 

 

392217

 

 

12

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 000

 

 

392228

 

 

13

 

 

 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

680 000 000

 

 

392239

 

 

14

 

 

 

 

 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

530 000 000

 

 

392240

 

 

15

 

 

 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

380 000 000

 

 

378628

 

 

16

 

 

 

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 350 000 000

 

 

392251

 

 

17

 

 

 

 

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

588 000 000

 

 

378884

 

 

18

 

 

 

 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 425 000 000

 

 

392262

 

 

19

 

 

 

 

 

Orosháza Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

430 000 000

 

 

392273

 

 

20

 

 

 

 

 

Ózd Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000 000

 

 

392284

 

 

21

 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

350 000 000

 

 

392295

 

 

22

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 050 000 000

 

 

392306

 

 

23

 

 

 

 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

280 000 000

 

 

392317

 

 

24

 

 

 

 

 

Siófok Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

272 200 000

 

 

392328

 

 

25

 

 

 

 

 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

750 000 000

 

 

392339

 

 

26

 

 

 

 

 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 950 000 000

 

 

392340

 

 

27

 

 

 

 

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

422 000 000

 

 

392351

 

 

28

 

 

 

 

 

Szentendre Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

460 000 000

 

 

392362

 

 

29

 

 

 

 

 

Szentes Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

280 000 000

 

 

392373

 

 

30

 

 

 

 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

825 000 000

 

 

392384

 

 

31

 

 

 

 

 

Vác Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

398 000 000

 

 

392395

 

 

32

 

 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K8

 

 

 

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

630 000 000

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

forintban

Államháztartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog-
cím
csop.
szám

Jog-
cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím
név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Összesen

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos

teljesítésarányos

egyéb: azonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

22 487 100 000

22 487 100 000

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora az 1584/2023. (XII. 20.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére