• Tartalom

1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

1394/2021. (VI. 24.) Korm. határozat

a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról

2021.06.25.

A Kormány, tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a társadalmi változások nyomon követését, a valós és friss adatokon alapuló döntéshozatalt,

1. egyetért a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok megvalósításához a 2021–2023. években – a 2021. évi népszámlálás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1345/2019. (VI. 11.) Korm. határozat] 1. pont b) és c) alpontjában foglaltaktól eltérően – legfeljebb 20 593 600 000 forint központi költségvetési forrás biztosításával a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az alábbi ütemezés szerint

a) a 2021. költségvetési évben 3 351 800 000 forint,

b) a 2022. költségvetési évben 12 340 700 000 forint,

c) a 2023. költségvetési évben 4 901 100 000 forint;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a népszámlálás megvalósításához az 1. pont b) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a KSH elnökének bevonásával – gondoskodjon a népszámlálás megvalósításához az 1. pont c) alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

4. felhívja a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a KSH elnökének bevonásával – dolgozzon ki javaslatot a népszámlálás adatfelvételi szakaszának lezárását követően a beszerzett mobileszközök közfeladat céljára történő továbbhasznosításáról, azzal, hogy az eszközök elszállítása 2023. január 31. és 2023. április 30. között történjen meg;

Felelős: belügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2022. szeptember 1.

5.1

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a 2021. évben felhasználásra nem kerülő előirányzat elvonásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére