• Tartalom

1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozat

az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2021.07.01.

1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a) egyetért az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. október 31.

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén a Heim Pál Gyermekkórház projektrész költsége az 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 6 903 403 053 forint összegű költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatosan

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

4.1

1. melléklet az 1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozathoz

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hatályos
összköltség
(forint)

Változás legfeljebb
(forint)

Módosítást
követő
összköltség
legfeljebb
(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP
keretében finanszírozandó
összeg

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozandó
összeg

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a EFOP hazai társfinanszírozás terhére finanszírozandó összeg

Összköltség-
változás
(E+F+G)

3.

EFOP-2.2.1-
VEKOP-
16-2016-00001

Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

Országos Kórházi Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Heim Pál Gyermekkórház,
Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyetemi Oktató Kórház

14 049 500 000

– 1 965 372 515

– 2 100 000 000

+ 6 903 403 053

+ 2 838 030 538

16 887 530 538

A projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű gyermekbaleseti
és gyermeksürgősségi ellátóközpont (III. a. szint), és vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, továbbá gyermektraumatológia kialakítása.

1

A 4. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére