• Tartalom

2021. évi CXLI. törvény

2021. évi CXLI. törvény

egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról1

2022.08.21.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

3. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

8. §9

9. §10

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

10. §11

5. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

11. §12

12. §13

6. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

7. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

22. §23

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

23. §24

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

1.42

2.43

3.44

4.45

5.46

6.47

7.48

8.49

9.50

10.51

11.52

12.53

13.54

41. §55

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

42. §56

43. §57

44. §58

45. §59

46. §60

47. §61

48. §62

49. §63

50. §64

51. §65

52. §66

53. §67

54. §68

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény módosítása

55. §69

56. §70

57. §71

58. §72

59. §73

60. §74

61. §75

12. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

62. §76

63. §77

13. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

64. §78

65. §79

66. §80

67. §81

68. §82

69. §83

70. §84

71. §85

72. §86

73. §87

74. §88

75. §89

76. §90

77. §91

78. §92

79. §93

14. Záró rendelkezések

80. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 55–56. §, valamint az 58–59. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 24. §, a 35. §, a 37. §, a 38. §, a 40. § 1., 10., 12. és 13. pontja, valamint a 41. § 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

81. § A 14–20. §, a 21. § (1) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez94

2. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez95

3. melléklet a 2021. évi CXLI. törvényhez96

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 22. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 40. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 40. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 40. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 40. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § 5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 40. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 40. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 40. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 40. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 40. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 40. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 40. § 13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére