• Tartalom

1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

1413/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

egyes felsőoktatási intézmények és egyes közfeladatot ellátó közérdekű alapítványok működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

2021.06.30.

A Kormány

1. az állam mint alapító nevében

a) a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványról, a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítvány és a Budapesti Gazdasági Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi X. törvény 1. §-ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 3. §-a alapján létrehozza a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványt,

b) a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványról, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány és a Debreceni Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XIII. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványt,

c) a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványról, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XI. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványt,

d) a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványról, a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítvány és a Magyar Táncművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XVII. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványt,

e) a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványról, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXI. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványt,

f) a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványról, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány és az Óbudai Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXII. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványt,

g) az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványról, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány és a Pécsi Tudományegyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXVI. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványt,

h) a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványról, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány és a Semmelweis Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XX. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványt,

i) a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványról, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetemért részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIII. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványt,

j) a Testnevelési Egyetemért Alapítványról, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány és a Testnevelési Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXIV. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Testnevelési Egyetemért Alapítványt,

k) a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványról, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány és a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi XXV. törvény 1. §-ában, valamint a 2006. évi LXV. törvény 1. § (1a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a KEKVA tv. 3. §-a alapján létrehozza a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványt,

l) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 96/A. §-ában biztosított jogkörében eljárva az a)–k) alpontban meghatározott alapítványok (a továbbiakban együtt: Alapítványok) feletti alapítói jogok gyakorlására az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

2. a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C. § (1) bekezdésének megfelelően

a) a Budapesti Gazdasági Egyetem fenntartói jogát a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványra,

b) a Debreceni Egyetem fenntartói jogát a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítványra,

c) a Dunaújvárosi Egyetem fenntartói jogát a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítványra,

d) a Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartói jogát a Magyar Táncművészeti Egyetemért Alapítványra,

e) a Nyíregyházi Egyetem fenntartói jogát a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványra,

f) az Óbudai Egyetem fenntartói jogát a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítványra,

g) a Pécsi Tudományegyetem fenntartói jogát az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványra,

h) a Semmelweis Egyetem fenntartói jogát a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítványra,

i) a Szegedi Tudományegyetem fenntartói jogát a Szegedi Tudományegyetemért Alapítványra,

j) a Testnevelési Egyetem fenntartói jogát a Testnevelési Egyetemért Alapítványra,

k) a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartói jogát a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítványra

ruházza át mint vagyoni értékű jogot az Nftv. 117/C. § (1) bekezdésében meghatározott időponttal;

3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2021. július 31.

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az Alapítványok induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 6 600 000 000 forint forrást a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

5. egyetért az Alapítványok alapító okiratában meghatározott célok és az azok elérése érdekében végzett tevékenységek megvalósításához szükséges forrás biztosításával;

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az 5. pont szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2021. évben az Alapítványok részére gondoskodjon azok bírósági bejegyzésének napjától 2021. december 31. napig terjedő időszakra számított, alapítványonként 400 000 000 forint időarányos része szerinti forrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával az 5. pont szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a 2022. évtől az Alapítványok részére gondoskodjon alapítványonként évi 400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

a 2023. évtől kezdődően a központi költségvetés tervezése során

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – elszámolási kötelezettség mellett – gondoskodjon

a) a Budapesti Gazdasági Egyetem részére 570 000 000 forint,

b) a Debreceni Egyetem részére 1 350 000 000 forint,

c) a Dunaújvárosi Egyetem részére 450 000 000 forint,

d) a Magyar Táncművészeti Egyetem részére 300 000 000 forint,

e) a Nyíregyházi Egyetem részére 450 000 000 forint,

f) az Óbudai Egyetem részére 570 000 000 forint,

g) a Pécsi Tudományegyetem részére 1 350 000 000 forint,

h) a Semmelweis Egyetem részére 1 350 000 000 forint,

i) a Szegedi Tudományegyetem részére 1 350 000 000 forint,

j) a Testnevelési Egyetem részére 450 000 000 forint,

k) a Tokaj Hegyalja Egyetem részére 300 000 000 forint

[az a)–k) alpont alattiak a továbbiakban együtt: Egyetemek] forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Salgótarjáni Képzési és Kutatási Központ létrehozása érdekében az Óbudai Egyetem részére gondoskodjon 976 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a művészeti szakterület és képzés archívumának létrehozása, továbbá a táncművészet mint előadó-művészet digitális formában történő megvalósítása és megőrzése érdekében gondoskodjon a Magyar Táncművészeti Egyetem részére 475 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Semmelweis Egyetem részére a Városmajori Szív- és Érgyógyászai Klinikán a transzplantációs részleg kialakításához szükséges orvostechnikai eszközök beszerzése céljából kiírt feltételes közbeszerzés eredményének megfelelő, de legfeljebb 1 662 237 500 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. augusztus 2.

12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem részére biztosítson kiegészítő támogatást a 2021. évben a finanszírozási szerződésben;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. szeptember 1.

13. egyetért a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikuma fenntartói jogainak a Dunaújvárosi Egyetem részére történő átadásával, ennek érdekében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a fenntartói jog átadása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. július 31.

14. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával vizsgálja meg további, a térségben működő technikumok átadásának lehetőségét;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. július 31.

15. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a Beruházási Ügynökség és az Egyetemek között együttműködési megállapodás megkötéséről az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja alapján azon központi költségvetési forrásból finanszírozott magasépítési beruházások vonatkozásában, amelyek esetében az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4–5. §-ában meghatározott bármely fázis e határozat közzététele napján a Beruházási Ügynökség útján folyamatban van;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. augusztus 1.

16. az Alapítványok és az Egyetemek e határozat közzétételét követően megkezdett beruházásainak előkészítése és megvalósítása során a Korm. rendelet 17. §-a alapján felmentést ad a Korm. rendeletnek a kormányzati magasépítési beruházások kormányzati döntés-előkészítési rendjének alkalmazása alól;

17. egyetért a részére bemutatott koncepció alapján az Egyetemek oktatási, kutatási, innovációs fejlesztési tervének megvalósításával (a továbbiakban: Program);

18. felhívja – a Program előkészítése érdekében – az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Egyetemek bevonásával dolgozza ki a Program részleteit bemutató kormány-előterjesztést, vizsgálja meg a hazai és európai uniós források bevonásának lehetőségét, valamint tegye meg a Program megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

19. egyetért azzal, hogy a Program előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználásával, valamint hazai források bevonásával kerüljön finanszírozásra;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a pályázati források rendelkezésre állását követően

20. egyetért az Északi Agrárszakképzési Centrum Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói jogának a Tokaj-Hegyalja Egyetem részére történő átadásával, ennek érdekében felhívja az agrárminisztert, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg a fenntartói jogok átadása érdekében;

Felelős: agrárminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. augusztus 15.

21. egyetért a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő társasági részesedésének Magyar Állam részére történő megszerzésével, majd az így megszerzett társasági részesedés és a jelenlegi állami tulajdonban levő társasági részesedésből 1%-os tulajdoni hányadot megtestesítő társasági részesedés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadásával;

22. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával – a 21. pontban meghatározott részesedés megszerzése érdekében, valamint az emberi erőforrások miniszterének közreműködésével a részesedés átadásának előkészítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. szeptember 15.

23. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a 21. pontban meghatározott tulajdonszerzéshez szükséges, legfeljebb a független értékbecslési szakértő által meghatározott és elfogadott forgalmi érték szerinti forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

24. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a 21. pont szerinti társasági részesedésének a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba átadása érdekében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére