• Tartalom

1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozat

a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítéséről

2021.06.30.

A Kormány a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 4. pontjának végrehajtása érdekében

1. egyetért a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának (a továbbiakban: Felújítás) koncepciójával és a Felújítás annak megfelelő, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíradony belterület 1306/10 helyrajzi számú ingatlanon;

2. a Felújítás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

3. egyetért azzal, hogy a Felújítás előkészítését és megvalósítását a Beruházási Ügynökség végezze;

4. a Felújításnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c), e), k), l), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. március 31. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 71 200 000 forintban határozza meg;

5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 49. A nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon 30 200 000 forint rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Felújítás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Felújítás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Felújítással érintett vagyonelemek vagyonkezelőjére vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Felújítás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére