• Tartalom

2021. évi CXLII. törvény

2021. évi CXLII. törvény

a határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról1

2023.01.01.

1.2

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

2.

8. §3

9. §4

10. §5

3. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

11. §6

12. §7

4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

13. §8

14. §9

15. §10

16. §11

5.12

17. §

18. §

19. §

20. §

6. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

21. §13

22. §14

23. §15

24. §16

25. §17

7.18

26. §

27. §

8.

28. §19

29. §20

30. §21

9.22

31. §

32. §

33. §

34. §

10.23

35. §

11.24

36. §

37. §

38. §

39. §

12. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 4. alcím 2022. június 7-én lép hatályba.

(3)25

(4)26 A 9. alcím és a 10. alcím 2022. november 1-jén lép hatályba.

41. § Az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás megteremtéséhez szükséges informatikai fejlesztéseket

a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (8) bekezdése szerinti, és

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikk (8) bekezdése szerinti,

az Európai Bizottság által meghatározott alkalmazási időpontig kell megvalósítani.

42. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

43. § (1) E törvény

a) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 4. alcím az online terrorista tartalom terjesztésével szembeni fellépésről szóló, 2021. április 29-i (EU) 2021/784 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2021. december 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2021. december 21.

2

Az 1. alcím (1–7. §) a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

3

a 8. § a 2022: IV. törvény 243. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 9. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

5

A 10. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

6

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 5. alcím (17–20. §) a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

13

A 21. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

14

A 22. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

15

A 23. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

16

A 24. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

17

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. alcím (26–27. §) a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

19

A 28. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

20

A 29. § a 2022: IV. törvény 243. § (1) bekezdés b) pontja alapján alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

21

A 30. § a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

22

A 9. alcím (31–34. §) a 40. § (4) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

23

A 10. alcím (35. §) a 40. § (4) bekezdése alapján 2023. július 1-jén lép hatályba.

24

A 11. alcím (36–39. §) a 2022: IV. törvény 244. §-a alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

25

A 40. § (3) bekezdését a 2022: IV. törvény 243. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 244. §-a alapján az 1. alcím, 9. §, 10. §, 5. alcím, 21–24. §, 7. alcím, 28. §, 30. § és 11. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.

26

A 40. § (4) bekezdése a 2022: VII. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére